Thiên Chúa cho con sống trên đời không phải Ngài cần đến con. Thật ra, con vô dụng đối với Ngài. Song là để thi thố lòng nhân hậu của Ngài nơi con, khi ban cho con ơn sủng và vinh quang Ngài. Để được thế, Ngài đã ban cho con trí khôn để biết Ngài, trí nhớ để nghĩ đến Ngài,

Read more ...

Con hãy suy bất ưng một ngày kia con chết, hỡi hồn tôi ! một ngày kia ta sẽ lìa khỏi xác này. Khi nào, mùa đông hay mùa hạ ? Ở thành thị hay thôn quê ? Ngày hay đêm ? Bất ngờ hay báo trước ? Vì bệnh hay vì tai nạn ? Có kịp xưng tội hay không ? Có được cha giải tội hay cha linh hướng giúp đỡ. 

Read more ...

Con hãy suy đến bao ơn phần xác Chúa đã ban : nào thân xác, những phương tiện để nuôi dưỡng nó, nào sức khỏe, những niềm vui vẻ thảnh thơi cho thân xác, những bạn hữu, những trợ giúp … Nhưng suy như thế là để so với bao người khác khá giả hơn con, song không được những ân huệ ấy.

Read more ...

Thời kỳ Chúa định để chấm dứt lịch sử trần gian đã đến. Rồi sau bao nhiêu điềm kinh khủng làm con người héo hắt vì hãy hùng, lửa như từ trời trút xuống đốt cháy ra tro tất cả mặt đất, không trừ một vật gì. 

Read more ...

Hãy suy : con bắt đầu phạm tội từ bao năm và từ đó số tội đã tăng lên bao nhiêu trong lòng con. Mỗi ngày con đã làm các tội ấy thêm nhiều chống nghịch Chúa, chống chính mình, chống đồng loại, bởi việc làm, lời nói, ước ao và tưởng nghĩ.

Read more ...

Các kẻ trầm luân phải ở trong vực hỏa ngục như trong thành phố bất hạnh kia, ngũ quan và tứ chi họ chịu những hình khổ không tả được. Vì họ đã dùng chúng để phạm tội, nên họ sẽ phải chịu trong tứ chi và ngũ quan những hình phạt do tội gây nên. Mắt họ, vì đã ngó nhìn bậy, sẽ phải nhìn những hình hài ghê tởm của bọn quỷ và của hỏa ngục

Read more ...

More Articles ...