Con hãy tưởng tượng một đêm trăng thanh gió mát và ngước mắt lên thấy bầu trời điểm muôn nghìn sao lấp lánh : thật thú vị ! hẳn là đẹp ! Bây giờ, con đem cái đẹp ấy hợp với cái đẹp của một ngày đẹp, làm sao để ánh mặt trời không làm mất trăng kia. 

Read more ...

Con hãy tưởng mình đang ở ngoài cánh đồng một mình với Thiên Thần bản mệnh như Tôbia xưa trên đường đi Ragiê. Thiên thần cho nhìn thấy : trên cao, thiên đàng mở rộng, với mọi sự vui sướng đã miêu tả trong bài nguyện ngắm về Thiên đàng. 

Read more ...

Tôi là X… trước mặt Thiên Chúa đời đời và cả triều thần thánh thiên quốc, sau khi suy xét lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa nhân hậu đối với tôi, thụ sinh bất xứng và nhỏ hèn, mà Ngài đã tạo từ hư vô, gìn giữ, nâng đỡ và giải cứu khỏi bao nguy hiểm và ban cho ơn lành.

Read more ...

Một lần nữa, con hãy tưởng mình lại ở giữa cánh đồng một mình với thiên thần bản mệnh. Bên trái, con thấy ma quỉ ngồi trên ngai cao lớn, có nhiều thần dữ quây quần. Chung quanh, một đám người ăn chơi thói đời, ngả mũ tỏ dấu chấp nhận, và tôn kính ma quỉ mỗi người bằng một thứ tội. 

Read more ...

Tuyên ngôn xong, con hãy lưu tâm, hãy mở tai của lòng con, để nghe lời tha tội mà Chúa Cứu Thế của hồn con, ngự trên ngai thương xót sẽ phán từ trời cao trước mặt các thần thánh, đồng thời với lời xá giải của linh mục nhân danh Ngài ban cho con dưới đất.

Read more ...

More Articles ...