Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những người bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ.

Read more ...

Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Và kìa, đất rung chuyển dữ dội: Thiên Thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 

Read more ...

Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giêsu đưa nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: « Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn, và đóng đinh vào Thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ chỗi dậy. » 

Read more ...

Trong cái tốt hay trong cái xấu, có hai nhân vật đã ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử kitô giáo. Một trở thành người tình của Tin Mừng Chúa Giêsu đến độ mặc lấy bản sắc này luôn. Người thì không buồn đọc lướt qua. 

Read more ...

Lúc đó, Đức Giêsu đang ở làng Bê-ta-ni-a, tại nhà ông Si-mon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người. 

Read more ...
Page 4 of 4