Trong bài diễn văn đọc trước các thành viên của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính xác nêu lên các lời dặn dò của ngài đến mức mà các lời này được bình giải rộng rãi trong thời gian này. Nên đọc các lời này như lời khuyến khích hay lời phê phán?

Read more ...

More Articles ...