Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Trong thời gian từ bỏ mình, cầu nguyện và sám hối, Mẹ kêu gọi các con hãy canh tân đổi mới; hãy đi xưng tội để ân sủng có thể mở tâm hồn các con, và biến đổi các con.  Hỡi các con, hãy hoán cải, mở tâm hồn ra cho Chúa và chương trình của Ngài cho mỗi người các con.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con.” 
 

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO MIRJANA NGÀY 02-03-2009

 
 “Các con thân mến ! Mẹ đang ở đây giữa các con. Mẹ đang nhìn vào  trái tim bồn chồn khắc khoải và tổn thương nơi các con. Hỡi các con, các con đã lạc mất rồi ! Những vết thương do tội lỗi các con đang trở thành nặng nề hơn và khiến các con xa cách với chân lý sự thật. Các con đang tìm kiếm niềm hy vọng và an ủi không đúng chỗ, trong khi Mẹ đang trao ban cho các con sự dâng hiến chân thành được nuôi dưỡng bởi tình yêu, hy sinh và sự thật. Mẹ đang ban Con của Mẹ cho các con.” 
 
Thuận Hà  
Medjugorje org.