Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Bản dịch của Lm.Ph. HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 4

Các điều chỉ dẫn để chống lại các chước cám dỗ thông thường.

CHƯƠNG 10

LÀM SAO LÒNG MÌNH KIÊN CỐ TRƯỚC CÁM DỖ ?

Thỉnh thoảng con hãy xét xem thị dục nào, đam mê nào ảnh hưởng nhất trong hồn con. Khi đã khám phá ra, con hãy dùng một lối sống hoàn toàn ngược hẳn trong phạm vi tư tưởng, lời nói cũng như việc làm. Tỷ dụ : con thấy có khuynh hướng thích khoe khoang, hãy nghĩ luôn về sự khốn cực của đời người ; những khoe khoang giả trá kia sẽ quấy phá lương tâm trong giờ chết là chừng nào ; chúng bất xứng với một tâm quảng đại thế nào ; hoặc đó chỉ là những chuyện dớ dẩn, chuyện trẻ con v.v…

Con hãy thường nói nghịch lại tính khoe khoang. Dù con thấy có vẻ là miễn cưỡng, gượng gạo nhưng cũng cứ ra sức khinh chê tính đó đi. Nhờ cách ấy con sẽ đứng quyết liệt hẳn vào hàng ngũ chống đối nó. Cứ gắng phản đối một cái gì mãi, ta tự khắc đâm ra ghét nó mất, dù lúc đầu ta có quí chuộng nó. Đi đôi với những việc trên kia, con cũng hãy làm những việc khiêm nhường, hèn hạ được chừng nào càng hay, mặc dầu con có cảm tưởng là miễn cưỡng. Nhờ phương thế này, con sẽ quen khiêm nhường và làm mai một tính khoe khoang thành ra lúc cơn cám dỗ đến, xu hướng con không còn hùa theo nó như trước nữa, và con sẽ có sức hơn mà chống trả. Nếu con có xu hướng hà tiện : hãy nghĩ nhiều về cái ngô nghê của tính xấu ấy, nó bắt con làm nô lệ cái đã được tạo nên để phục vụ con. Ngày chết, con cũng phải bỏ hết cả, nhường vào tay người nào đó và họ sẽ phung phí đi, hay sẽ là dịp làm họ suy sụp hay mất linh hồn v.v… và các tư tưởng giống vậy. Hãy nói nghịch lại tính hà tiện, ca ngợi lòng khinh chê thế gian, hãy ép mình bố thí và làm nhiều việc bác ái, và bỏ qua đôi dịp có thể kiếm lợi.

Nếu con đam mê tình luyến ái lãng mạn, con hãy năng nghĩ cái trò chơi ấy nguy hiểm chừng nào cho con cũng như cho kẻ khác ; thật là bất xứng biết bao khi chà đạp và biến thành trò chơi một tình cảm cao quí nhất của hồn ta. Ta thực muôn ngàn đáng trách vì nhẹ lòng nhẹ dạ kinh khủng đến thế ! Con hãy thường nói về đức trong sạch và đơn sơ tâm hồn. Và làm những hành động hợp theo nhân đức đó được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuy vẫn tránh mọi kiểu cách, bộ tịch.

Nói tóm, trong thời bình, nghĩ là thời gian các cám dỗ của mối tội đầu ấy không dồn dập tấn công, con hãy lợi dụng để làm rất nhiều hành động nhân đức nghịch lại. Khi không có dịp làm, con hãy đi tìm mà làm. Nhờ thế, con tăng cường trái tim con trước cám dỗ sẽ đến.