Chứng Nhân Kitô Hữu

Tôi vào chùa tu học. Từ khi còn bé tôi đã thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng? Tại sao khi sống thì người ta bất lực nhưng sau khi chết thì linh thiêng và có thể phù hộ hoặc gieo họa cho bà con thân quyến? Những thắc mắc này thúc đẩy tôi vào chùa tu học.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 10 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10 - 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 09 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Các Khóa Khơi Nguồn

image2941khoinguon_logoKhoá III Canh Tân Đặc Sủng Trong Chúa Thánh Linh - Boston

Giáo Xứ Immaculate Conception - Everett

Thứ Sáu 11/07/2014 đến Chúa Nhật 13/07/2014

Đề Tài:   Kính Sợ Chúa

Là Tuyệt Đỉnh Của Khôn Ngoan (Hc 1,18)

Bạn sẽ tìm thấy được: QUYỀN NĂNG TÌNH YÊU của Thiên Chúa trong đời sống

 • Qua việc chữa lành tâm hồn
 • Thể xác được bình an
 • Yêu mến chúa và Giáo hội hơn.

Thành phần Giáo Sĩ:

 1. Rev. Gerald Osterman - Pastor of The Immaculate Conception/Everett.
 2. Lm. JB Đinh Thanh Sơn,  Montreal/Canada - Lm hướng dẫn.
 3. Lm. Peter Võ Tá Đề, SVD/Chicago
 4. Lm. Peter Phạm Huy Hoàng, SDB/Việt Nam
 5. Lm. André Nguyễn Trường Cửu, NY

Địa điểm:

Immaculate Conception Parish Hall
51 Summer Street
Everett, MA. 02149.

Thời gian:

 • Thứ 6 ngày 11/07/2014:         Từ 6:00 pm - 09:30 pm.
 • Thứ 7 ngày 12/07/2014:         Từ 8:30 am - 09:00 pm.
 • Chúa Nhật  ngày 13/07/2014: Từ 8:30 am - 4:00 pm.

Liên lạc:

Xin liên lạc những người sau đây để ghi danh và đưa đón:

Anh Jos. Kim Đỗ
 • (812) 664- 2223
 • email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Maria Liên
 • (617) 447-4942 / (617) 203-0265
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maria Diệp
 • (315) 256-2296
 • email: diepdiepThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Anna Hà:

 • (781) 321-1754
 • email:ngThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chị Agnès Ngọc Ánh
 • (781) 596-8373 / (617) 294-0814
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Lệ phí:

 • $50.00 cho 3 ngày gồm chi phí và các bữa ăn.
 • Có chỗ nghỉ qua đêm miễn phí cho người ở xa.
 • Để tiện việc đưa đón, xin qúy vị đến Phi Trường Boston Logan (BOS) International Airport.
 • Vì Hội Trường có giới hạn, xin qúy vị ghi tên sớm để giữ chỗ.

Thay mặt Ban Tổ Chức,
Agnès Ngọc Ánh.