Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 06 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 06- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Danh "Giêsu, Maria, Giuse"

Chúa Giêsu đã chọn một thiếu nữ người nước Ý tên là Consolata Betrone. Người đưa chị vào Dòng Capuchin (một ngành của Dòng Phanxicô), huấn luyện chị, và năm 1934, Chúa đã thương dạy lời nguyện tắt, vắn gọn, Chúa gọi là Tác động mến yêu liên lỉ, đó là :
“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Read more ...

Các Khóa Khơi Nguồn

image2941khoinguon_logoKhoá III Canh Tân Đặc Sủng Trong Chúa Thánh Linh - Boston

Giáo Xứ Immaculate Conception - Everett

Thứ Sáu 11/07/2014 đến Chúa Nhật 13/07/2014

Đề Tài:   Kính Sợ Chúa

Là Tuyệt Đỉnh Của Khôn Ngoan (Hc 1,18)

Bạn sẽ tìm thấy được: QUYỀN NĂNG TÌNH YÊU của Thiên Chúa trong đời sống

 • Qua việc chữa lành tâm hồn
 • Thể xác được bình an
 • Yêu mến chúa và Giáo hội hơn.

Thành phần Giáo Sĩ:

 1. Rev. Gerald Osterman - Pastor of The Immaculate Conception/Everett.
 2. Lm. JB Đinh Thanh Sơn,  Montreal/Canada - Lm hướng dẫn.
 3. Lm. Peter Võ Tá Đề, SVD/Chicago
 4. Lm. Peter Phạm Huy Hoàng, SDB/Việt Nam
 5. Lm. André Nguyễn Trường Cửu, NY

Địa điểm:

Immaculate Conception Parish Hall
51 Summer Street
Everett, MA. 02149.

Thời gian:

 • Thứ 6 ngày 11/07/2014:         Từ 6:00 pm - 09:30 pm.
 • Thứ 7 ngày 12/07/2014:         Từ 8:30 am - 09:00 pm.
 • Chúa Nhật  ngày 13/07/2014: Từ 8:30 am - 4:00 pm.

Liên lạc:

Xin liên lạc những người sau đây để ghi danh và đưa đón:

Anh Jos. Kim Đỗ
 • (812) 664- 2223
 • email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Maria Liên
 • (617) 447-4942 / (617) 203-0265
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maria Diệp
 • (315) 256-2296
 • email: diepdiepThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Anna Hà:

 • (781) 321-1754
 • email:ngThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chị Agnès Ngọc Ánh
 • (781) 596-8373 / (617) 294-0814
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Lệ phí:

 • $50.00 cho 3 ngày gồm chi phí và các bữa ăn.
 • Có chỗ nghỉ qua đêm miễn phí cho người ở xa.
 • Để tiện việc đưa đón, xin qúy vị đến Phi Trường Boston Logan (BOS) International Airport.
 • Vì Hội Trường có giới hạn, xin qúy vị ghi tên sớm để giữ chỗ.

Thay mặt Ban Tổ Chức,
Agnès Ngọc Ánh.