Chứng Nhân Kitô Hữu

Tôi vào chùa tu học. Từ khi còn bé tôi đã thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng? Tại sao khi sống thì người ta bất lực nhưng sau khi chết thì linh thiêng và có thể phù hộ hoặc gieo họa cho bà con thân quyến? Những thắc mắc này thúc đẩy tôi vào chùa tu học.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 10 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10 - 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 09 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Các Khóa Khơi Nguồn

Khoá  Khơi Nguồn

Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo

Tổ chức tại Giáo xứ St. Stephen

Ngày 25, 26, 27 tháng 7/2014

Đề tài: Lòng kính sợ Đức Chúa

là tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan,

mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào

(Hc 1,18)

*Điều gì khiến cho cuộc đời bạn đi từ đau khổ này

đến đau khổ khác? Từ thất bại này đến thất bại khác??

* Mời bạn đến với Chúa GiêSu ,

Ngài sẽ chỉ  cho bạn phương pháp sống bình an ,

hoan lạc và hạnh phúc… bằng sức sống của mới của Chúa Thánh Thần.

DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA QUÝ LINH MỤC:

* LM  Phêrô Hoàng Thái Bình (chánh xứ )

* LM  Giuse Vũ Hòang Tôn

*LM Gioan Đinh Thanh Sơn ( giảng phòng )

THỜI GIAN :

Thứ Sáu  25/07/2014 ( 6:00 PM- 10:00 PM )

Thứ Bảy   26/07/2014 ( 9:00 AM-  5: 00 PM )

Chúa Nhật  27/07/2014 ( 9:00 AM- 3:00 PM )

ĐỊA ĐIỂM :

Giáo xứ St. Stephen Catholoic Church (Giáo xứ Cha Bình) 

1112 SE 41st Avenue Portland , OR 97214

------------***-------------------------------

**Xin Liên lạc :  A/C Phong Thái : ( 503) 481-3871 /  (503) 481-3821

A/C Lâm Thơ   :  503- 957 – 3618      A/C Vũ Lan :( 360) 433-5790