ĐGH Phanxicô

[Radio Vatican, 1-6-2014] Phúc âm hóa, đại kết, chăm lo người nghèo và người túng quẫn, đón tiếp những người bị đẩy ra ngoài rìa xã hội: tất cả những điều này được đặt nền móng trên việc canh tân lòng kính mến Thiên Chúa.

DTCKhaiMacCanhTanDacSungĐây là một trong những điểm trọng tâm của bài nói chuyện vào ngày chúa nhật hôm nay, 1-6, của Giáo hoàng Phanxicô tại Đại hội quốc gia «Canh tân Đặc Sủng» lần thứ 37 tổ chức ở Sân vận động Olympic, Rôma.

Hơn 50 000 người đã quy tụ trong buổi Đại hội này, gồm các mục ca hát thánh nhạc, các lời chứng nhân, nhảy flash mob và còn được được gặp Đức Thánh Cha nữa.

Trong bài nói chuyện chính, giáo hoàng Phanxicô nói rằng các thành viên của đoàn Thánh Linh Canh tân Đặc sủng đã «nhận được một ơn trọng từ Chúa.»

Ngài nói rằng, khi nghĩ về các thành viên của phong trào Thánh Linh, ngài thấy một hình ảnh đặc biệt của Giáo hội. «Tôi nghĩ đến một dàn nhạc lớn, với tất cả các nhạc cụ đều khác nhau, với những âm thanh khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết để hợp xướng âm nhạc.» Rồi ngài nhắc họ, cũng như trong dàn nhạc, không một ai trong đoàn Thánh Linh có thể nghĩ rằng mình quan trọng hơn người khác, hay xem mình là lãnh đạo. «Ban nhạc chỉ có một nhạc trưởng: Chúa Giêsu.»

Giáo hoàng kêu gọi những người hiện diện, khi là người gieo ơn Chúa, thì hãy để mình được hướng dẫn bởi Thần Khí, và đi khắp mọi nẻo đường để rao giảng Tin Mừng.

Giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng lòng kính mến Thiên Chúa là điều căn bản tiên quyết. «Kính mến Thiên Chúa. Tìm kiếm sự thánh thiện trong Đời sống mới của Chúa Thánh Thần.»
Đức Thánh Cha kết thúc bằng cách mời gọi các tông đồ Thánh Linh khắp thế giới mừng năm toàn xá 2017 của họ tại Vatican.

Trước đó, trong các buổi lễ hội vào ban chiều, giáo hoàng Phanxicô đã nghe bốn lời chứng nhân, mỗi một người nói về một tình trạng cuộc đời khác nhau: linh mục, người trẻ, người bệnh và khuyết tật, và gia đình.

Nói với các linh mục, giáo hoàng cho họ một chữ là: Gần gũi. Ngài đòi buộc các linh mục phải gần gũi với Thiên Chúa qua việc Chầu Thánh Thể, và phải gần gũi với đoàn dân.

Với người trẻ, giáo hoàng nói là đừng khóa kín tuổi trẻ trong an toàn, nếu không họ sẽ trở nên như miếng vải rách và chẳng phục vụ được việc gì. Ngài nói, tuổi trẻ nghĩa là trao ban chính mình để người khác được nhận biết Thiên Chúa.

Rồi giáo hoàng Phanxicô nói với các đại diện của gia đình, cảnh báo rằng ma quỷ đang tìm cách để hủy hoại gia đình. Ngài xin Chúa chúc phúc cho các gia đình, cho họ sức mạnh để chống lại những công kích của ma quỷ.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với những người bệnh và khuyết tật, với đại diện là một phụ nữ bị mù. Ngài nói rằng đau khổ của những người bệnh tật và khuyết tật được hiệp chung với đau khổ của Chúa Kitô. Rồi ngài cảm ơn họ vì đã sẵn lòng chấp nhận hiệp chung với đau khổ của Chúa Kitô, và cảm ơn vì họ đã sống với lòng hy vọng.

JB Thái Hoà

----------------------------------------------------------------------------------------------

01/06/2014

(Vatican Radio) Evangelization, spiritual ecumenism, care of the poor and those in need, welcome for the marginalized: these are all founded upon the renewal of adoration of God.This was one of the central points made by Pope Francis on Sunday during his address to the 37th National Convocation of the “Renewal of the Spirit” which was held at Rome’s Olympic Stadium.

More than 50,000 people had gathered for the event which, in addition to an encounter with the Holy Father, included praise and worship music, testimonies, and a flash mob.During his main discourse, Pope Francis said members of the charismatic renewal had “received a great gift from the Lord.”He said that when he thinks of members of the charismatic movement, a particular image of the Church comes to mind. “I think also of a great orchestra, where every instrument is different from the other, and the voices are also different; but all are necessary for the harmony of the music.”

The Pope then reminded them that, like in an orchestra, no one in the Renewal can think of themselves as being more important than another, or consider think of themselves as a leader. “You have only one leader, only one lord: the Lord Jesus.”As disseminators of God’s grace, the Pope called on those present to allow themselves to be guided by the Holy Spirit, and to go out onto the streets to announce the Gospel.

Pope Francis also emphasized that adoration of God is fundamental. “Adore God. Seek sanctity in the New Life of the Spirit.”The Holy Father concluded his discourse by inviting the charismatics of the world to celebrate their 2017 Jubilee at the Vatican.Earlier during the afternoon festivities, Pope Francis heard four testimonies, each one representing a different state in life: the priesthood, the youth, the sick and disabled, and the family.

Speaking to priests, the Pope gave them one word: Nearness. He charged priests to be near to God through Adoration, and near to the people.To the young people: the Pope said not to keep youth locked in a safe, for otherwise it would become like a rag and serve no purpose. Youth, he said, is for giving oneself so that others might know the Lord.

Pope Francis then addressed the representatives of the family, warning that the devil seeks to destroy the family. He called on the Lord to bless families, giving them strength against these attacks from the devil.

Finally the Holy Father addressed the sick and disabled, represented at the event by a woman who suffered from blindness. He said that the sufferings of those who are sick and disabled are united to the sufferings of Christ. The Pope then thanked them for their willingness to except being united in the suffering of Christ, and for their hope.


JB Thái Hòa