Tài Liệu Khác

XIN NGÀI CHỈ PHÁN MỘT LỜI

Trong quân đội Roma, tên gọi bách quan hay đại đội trưởng dùng để chỉ những người có một trăm tên lính trong tay.  Nếu ở chốn đế đô, họ chẳng là gì thì tại các vùng thuộc địa họ là những viên chức đầy uy quyền góp phần cai trị hà khắc của đế quốc.  Có thể gọi họ là chất xúc tác và là thước đo lòng căm thù đế quốc của người Do Thái.  Đối với đế quốc cai trị, họ là những người trực tiếp áp đặt chính sách lên dân chúng. 
 
Luật Do Thái đã khắt khe trong việc giao tế với dân ngoại thì lại càng khắt khe hơn đối với những người đang giày xéo lên mảnh đất Thánh Giavê Thiên Chúa.  Người Do Thái sẽ không bước vào nhà dân ngoại vì đó là nhũng nơi không thanh sạch.  Sách Midna đã viết:  “Mọi nơi cư ngụ của dân ngoại đều là chỗ không thanh sạch.”  thế mà Chúa Giêsu lại không ngần ngại đi đến nhà viên bách quan đề chữa bịnh cho con của ông.  Chúa Giêsu có ý gì khi hành động như vậy?  Nếu luật lệ Do Thái khắt khe với dân ngoại mà Chúa Giêsu và các tông đồ lại nghiêng về phía họ thì hẳn việc làm của Chúa Giêsu và các tông đồ phải mang một ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống. 
 
Riêng về các viên bách quan, Kinh Thánh Tân Ước đã không ít lần lên tiếng khen ngợi hành vi của các viên bách quan như lúc Chúa Giêsu bị chết treo nhục nhã trên thập giá, một viên bách quan đã tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa.  Một viên bách quan khác đã cứu tông đồ Phaolồ thoát khỏi hình phạt đánh đòn, và một viên bách quan nữa đã giúp Phao lồ thoát khỏi âm mưu giết hại của người Do Thái.  Tuy nhiên nổi bật hơn hết là viên bách quan được nói đến trong bài Phúc Âm bữa nay.  Nơi ông đã hội tụ hai yếu tố căn bản mà mỗi người trong chúng ta cần phải có để khiêm nhượng trước mặt Chúa và bác ái với anh em.  Một gia nhân hay đúng hơn một tên nô lệ chẳng là gì trước mắt viên bách quan, ông có thể sử dụng như một món đồ vật, không dùng thì quăng đi cần gì phải bận tâm đến tên gia nhân cách đặc biệt.  Ngoài ra theo đoạn tin mừng song song của Luca, ông còn là người giúp đỡ cho Hội đường Do Thái. 
 
Lòng vị tha đã khiến viên bách quan vừa có uy quyền, vừa được mộ mến.  Tuy nhiên dù là gì đi nữa, trước mắt Thiên Chúa và trước mặt Chúa Giêsu, ông vẫn phải giữ một thái độ hoàn toàn khiêm nhu:  “Lạy Thày, tôi không xứng đáng để được Thày đến nhà.”  Ông không chỉ khiêm nhu nhưng lại đầy tin tưởng:  “Xin Thày hãy phán một lời thì gia nhân của tôi được lành mạnh.” 
 
Lời cầu khiêm nhu này đã trở thành lời kinh hằng ngày được tín hữu chuyên đọc, và niềm tin của viên bách quan khai mở một kỷ nguyên mới cho lịch sự ơn cứu độ”  “Nhiều người từ Đông chí Tây sẽ đến dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob, còn con cái trong nhà sẽ bị loại ra ngoài”.  Chúa Giêsu, Ngài đến để cứu chữa hết mọi người, chưa cần viên bách quản tuyên xưng lòng tin, Ngài đã nói lên ý định của Ngài:  “Tôi sẽ đến chữa nó”. 
 
Luật Do Thái ngăn cấm bước vào nhà dân ngoại thì Chúa Giêsu vươt ra ngoài các cấm đoán của lề luật, vì Vương Quốc của Ngài không cần xây dựng trên nền tảng các luật cứng nhắc ấy nhưng trên sự thực hành niềm tin.  Ngài cũng không đến để hủy bỏ bộ lề luật nhưng để kiện toàn, Lể luật bây giờ phải được thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống. 
 
Viên bách quan không có các nghi thức để tuân giữ lề luật như:  không rửa tay trước khi dùng bữa, không đến Hội đường vào ngày thứ Sabat.  Nhưng trước sự hiện diện của Chúa, ông tỏ một niềm kính sợ, trước tha nhân ông hết lòng yêu mến.  Ông trở thành tiêu biểu cho các công dân nước trời, Chúa Giêsu đã khen ngợi và đã đón nhận ông vào nước của Ngài. 
 
Chúa Giêsu nói với những kẻ theo Ngài lúc đó cũng như đối với chúng ta hôm nay:  “Còn con cái trong nhà sẽ bị loại ra ngoài”.  Không phải được mang tước hiệu con cái là bảo đảm được dự phần vào nước Thiên Chúa, nhưng phải là kẻ biết thực hành niềm tin.  Tước hiệu Kitô hữu nếu không được nuôi dưỡng bằng sức sống của niềm tin thì chỉ là những bản án được công bố trước thời điểm mà thôi. 
 
Bước vào Mùa Vọng, cùng với Giáo Hội với ý hướng chờ ngày Chúa đến, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn vào niềm tin của viên bách quan làm tiêu chuẩn sống cho mình.  Mỗi người chúng ta hãy biết khiêm nhu trước Thiên Chúa và biết yêu mến anh em thì hy vọng chúng ta sẽ được Thiên Chúa hài lòng đón nhận trong bàn tiệc nước Ngài. 
 
R.  Veritas