BBT trang nhà Khơi-Nguồn

xin kính chúc quý đọc giả

một mùa Giáng Sinh An Lành

trong Chúa Hài Đồng Giêsu

một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

Chuyện Đời Xưa

Có thầy bị một anh em làm thiệt hại nên đến gặp viện phụ Xi-xô-ê và nói:

- Con đã chịu đựng người anh em và bây giờ con muốn trả thù.

Ngài khuyên thầy:

- Không được làm vậy, tốt hơn con nên vì Chúa mà tha thứ.

Thầy nói:

- Nhưng lòng con không yên nếu con chưa trả thù được.

Ngài bảo:

- Con thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện.

Nói xong, ngài đứng dậy cầu nguyện:

- Lạy Chúa, chúng con không cần Chúa chăm sóc chúng con, vì chúng con tự xử với nhau được rồi.” Nghe thế, thầy sấp mình dưới chân ngài và nói: “Con sẽ không xử người anh em nữa, xin cha tha cho con.

Chúng con tự xử với nhau: Đúng là mình tự làm công lý cho mình.