tôi có một điều gì đó để chia sẻ và điều đó là đức tin và sức mạnh của tôi. Do đó, tôi cầu xin Chúa luôn gởi đến cho tôi một người nào đó để giúp đỡ tôi trong cuộc lữ hành mỗi ngày của tôi, và đồng thời tôi cũng xin Chúa gởi đến cho tôi một người nào đó để tôi có thể chia sẻ đức tin và sức mạnh của tôi.

Read more ...

Ðể sự đón nhận và tha thứ, chúng ta, những thần dân của vương quốc của Ngài, Chúa Giêsu vua chúng ta chỉ muốn chúng ta đáp lại một câu hỏi duy nhất, đó là những gì chúng ta nhận lãnh nhưng không, chúng ta cũng phải chia sẻ một cách nhưng không với những người khác.

Read more ...

Trong bản tin ngày 13.1.2005 của Thông tấn xã Công giáo (Vietcatholic News) người ta đọc được một tin ngắn nói về lý do tại sao người Công giáo Bra-zin bỏ sang Tin Lành. Bản tin ngắn ấy còn tiết lộ một  điều đáng mọi người công giáo phải suy nghĩ.

Read more ...

Chúa Giêsu được một thủ lãnh nhóm Pharisêu mời dùng bữa. Thời Chúa Giêsu, người Do thái chia thành nhiều nhóm. Có nhóm của Hêrôđê. Có nhóm cách mạng chống đế quốc La-mã. Có nhóm Essenien khắc kỷ. Có nhóm Saduce tư tế. Nhóm Pharisêu gồm các tiến sĩ và luật sĩ chuyên giải thích lề luật.

Read more ...

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường dâng lời tạ ơn với Đức Chúa Cha trước khi làm việc gì:  khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 15:36), trong bữa tiệc ly (Mt 26:27), cho La-da-rô sống lại từ cõi chết (Ga 11:41)…

Read more ...

Vào cuối thập niên 80, tại Rumani,một trận động đất lớn đã xảy ra làm hơn 10 ngàn người chết. Ngay sau trận động đất, một người cha đã chạy đến nhà trường tìm đứa con trai của mình.

Read more ...

More Articles ...