Chị Lucia sinh ngày 22-3-1907 tại làng Fatima nước Bồ-Đào-Nha.  Chị Lucia cùng với 2 em họ Phanxicô và Giaxinta Marto được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra lần đầu tiên tại Fatima ngày 13-5-1917 và lần cuối ngày 13-10-1917, cách đây đúng 90 năm.

Read more ...