Người ta thường ví “Thánh Thần là Đấng bị quên lãng”. Thật vậy, Thánh Thần là nguồn nước mát được Thiên Chúa ban cho Hội thánh Người, và người ta đã chết khát trên dòng nước mát đó chỉ vì đã vô tình lãng quên sự hiện hữu của Ngài.

Read more ...

Đây là bài trích từ bài thuyết trình của ông Howard Dee trong dịp Hành hương Quốc gia lần IV tới Lipa ngày 12-9-2007. Ông Dee là nguyên Đại sứ tại Vatican, có lòng tôn sùng Đức Mẹ, và là tác giả 2 cuốn sách về Đức Mẹ: Tặng phẩm Quý giá nhất của Thiên Chúa dành cho Nhân loại Ngày nay (God’s Greatest Gift to Mankind Today) và Số phận Cuối cùng của Nhân loại (Mankind’s Final Destiny).

Read more ...

Vào ngày 8 tháng 12 nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua thị nhân Pierrina, người Ý, Đức Mẹ Maria đã ban một thông điệp như sau:
“Ước muốn của Mẹ là cứ mỗi năm vào ngày 8 Tháng 12 vào lúc 12 giờ trưa, các con hãy làm một giờ Thánh gọi là Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới. Các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng thánh hiện cho việc làm này!”

Read more ...

Vào ngày 8 tháng 12 nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua thị nhân Pierrina, người Ý, Đức Mẹ Maria đã ban một thông điệp như sau:
“Ước muốn của Mẹ là cứ mỗi năm vào ngày 8 Tháng 12 vào lúc 12 giờ trưa, các con hãy làm một giờ Thánh gọi là Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới. Các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng thánh hiện cho việc làm này!”

Read more ...

More Articles ...