Nói về Mẹ, viết về Mẹ là một hạnh phúc lớn lao. Tiếng Mẹ sao dịu êm, sao mát dịu đến thế.  Mẹ trần thế đã là một tặng phẩm quí giá.  Mẹ thiêng liêng lại càng cao quí hơn thế nữa.

Read more ...

More Articles ...