1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 
2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.

Read more ...

Bác sĩ Patrick Theillier một cách nào đó là “bác sĩ phép lạ” của Lộ Đức. Ông không làm phép lạ, nhưng ông tiếp đón tất cả những người mà sự khỏi bệnh bất ngờ của họ có liên quan đến Lộ Đức.

Read more ...

Tháng Năm có nghĩa là Mùa Xuân đang hiện diện, vạn vật reo vui; muôn hoa đua nở, cây cối xanh tươi, nắng tràn khắp lối, nói lên cảnh vạn vật bừng sức sống.

Read more ...

Thánh John Eudes - nguyên là vị Linh Mục người Pháp - được Thiên Chúa trao ban cho một biệt tài mà ít có ai có được trong thời gian đó, chính là sự giảng thuyết năng động uyên thâm, và lòng kính mến cao độ đến Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.

Read more ...

“Hỡi các con nhỏ!  Những lời cầu nguyện của các con đã giúp cho kế hoạch của Mẹ.  Tiếp tục cầu nguyện cho sự thành hình của nó.  Mẹ kêu gọi các gia đình trong giáo xứ hãy Lần Hạt Mân Côi.”

Read more ...

More Articles ...