Mẹ Maria là thụ tạo xinh đẹp nhất của Thiên Chúa, là tác phẩm kỳ diệu hơn cả của Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria không chỉ xinh đẹp về thể lý, mà xinh đẹp về mọi mặt, vì nơi Mẹ tất cả đều là ân sủng (gratia: ân sủng, duyên dáng). Mọi sự nơi Mẹ đều do Thiên Chúa ban, nên Mẹ là hiện thân của ân sủng. 

Read more ...

Dựa vào Tin Mừng, các Giáo Phụ từ những thế kỷ đầu đã nhấn mạnh rằng, như Thánh Giuse đã thương yêu chăm sóc Mẹ Maria và vui vẻ tận tuỵ nuôi dưỡng Đức Giêsu Kitô thế nào, thì Ngài cũng coi sóc và bảo vệ Nhiệm Thể của Đức Kitô, là Giáo Hội, mà Mẹ Maria là hiện thân và khuôn mẫu như thế ấy.

Read more ...

Theo ý kiến các Thánh Giáo Phụ và Thánh Sử thì Thánh Tađêô Tông Đ thuộc hoàng tộc Đavít. Thật vậy, thân phụ Thánh Tađêô - ông Clêôpha - là bào huynh của Thánh Cả GIUSE. Thân mẫu Thánh Tađêô - bà Maria Clêôpha - là chị em họ với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.

Read more ...
Page 3 of 3