Hỡi Philôtê, con hãy yêu mỗi người với một tình bác ái. Nhưng chỉ nên kết bạn với người có thể thông giao với con về các câu chuyện nhân đức. Càng đem các nhân đức cao đẹp hơn bao nhiêu vào việc giao dịch ấy, tình bạn của con càng hoàn hảo. Nếu giao dịch trong các chuyện văn chương, khoa học, đã hẳn tình bạn cũng đã đáng khen, càng đáng khen hơn nếu là trong các chuyện nhân đức, như đức khôn ngoan, tiết độ, dũng cảm và công bình.

Read more ...

Tình bạn đòi phải có một mối thông giao sâu đậm giữa hai người, nếu không, tình bạn không thể phát sinh và tồn tại. Vì thế, thường thấy đi đôi với sự thông giao ấy, nhiều thứ thông giao khác thầm lén vào hồn rất khó nhận thấy qua các lần trao đổi những tâm tình yêu mến, xu hướng và cảm tưởng cho nhau.

Read more ...

Hỡi Philôtê, hãy nghe lời căn dặn quan trọng này. Mật của xứ Hê-ra-clê rất độc, song lại giống thứ mật rất bổ sức kia, nên nếu uống nhầm thứ này với thứ kia thì nguy to hay uống chung nhau cũng vậy, vì cái tốt cũng không ngăn cản được cái độc làm hại. Phải thận trọng lắm để khỏi bị lầm trong các tình bạn của mình, nhất là khi giữa hai người khác phái nhau dù với lý do nào đi nữa, vì thường thường Satan hay lừa gạt kẻ có tình bạn ấy.

Read more ...

Những nhà vạn vật học quả quyết : nếu viết chữ trên hạt hạnh nhân còn nguyên vẹn rồi đem bọc vỏ lại  cho kỹ lưỡng đem trồng lại, say này các quả cây hạnh đào đều mang những chữ ấy hết. Theo đó, Philôtê, tôi không thể tán thành phương pháp của những người muốn cải thiện người ta, lại bắt đầu từ bên ngoài, từ cử chỉ bộ điệu, áo quần, tóc tai.

Read more ...

Song dùng phương thuốc nào chống lại cái nòi giống các tình ái rồ dại, trăng hoa và dâm đãng kia ? Thoạt tiên vừa chợt linh cảm thấy sự ấy, con hãy bỏ hẳn đi. Với lòng đắng cay chê ghét cái giả trá ấy, con hãy chạy đến bên thánh giá Đấng Cứu Thế, lấy vòng gai của Ngài mà bao bọc trái tim con để những loại chồn cáo ấy không đến gần được.

Read more ...

Tìm dịp bắt chuyện hay trốn tránh đều là hai thái cực đối với đời đạo đức của người sống giữa thế gian. Trốn tránh là vì khinh thị người đồng loại và tìm tòi là do tại ăn không ngồi rồi và vô dụng. Phải yêu người như mình. Để tỏ ra ta yêu họ, không được trốn tránh họ. Và để tỏ ra ta yêu ta, ta phải ở lại trong mình.

Read more ...

More Articles ...