Trước hết, tôi phản đối điều bạn cho rằng Ðức Maria là một phụ nữ bình thường. Ngài là một con người, nhưng loài người có nhiều mức độ phẩm giá khác nhau. Và ngài không phải là một phụ nữ bình thường khi Thiên Chúa thấy xứng đáng để sai thiên thần đến với lời chúc tụng

Read more ...

Ở bước 1 này, chúng ta nên lưu ý những điều sau đây: “Khi mở Sách Thánh, chúng ta cần ý thức rằng đọc Lời Chúa là để nghe Chúa nói với chúng ta. Việc lắng nghe này không tùy thuộc ở chúng ta hay do chúng ta cố gắng, nhưng do Chúa, Đấng muốn chúng ta nghe được tiếng Ngài.

Read more ...

Từ xưa tới nay chưa có một vị thánh nào có đủ tài hùng biện để nói lên nổi sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa.  Các đấng cũng chưa bao giờ có thể diễn tả được sự tuyệt vời của đề tài cao quí này.  Thánh Bonaven nói:  “Sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển.”

Read more ...

Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng lãnh Thiên Thần, Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc, xin che chở chúng con trong trận chiến thống trị và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác trên trời (Ep 6,12).

Read more ...