Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10- 2020

LoiChuaHomNayÝ Cầu Nguyện Chung của Đức Giáo Hoàng: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội
Xin cho các Ki-tô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo hội.

Prayer intention for evangelisation - The Laity’s Mission in the Church
We pray that by the virtue of baptism, the laity, especially women, may participate more in areas of responsibility in the Church.

Read more ...

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2020

LoiChuaHomNayÝ Cầu Nguyện Chung: Cầu cho việc tôn trọng nguồn tài nguyên của hành tinh
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nguồn tài của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

Universal prayer intention - Respect for the Planet’s Resources
We pray that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner.

Read more ...

More Articles ...