Ðầu óc thông minh của con người đã phát minh ra tất cả mọi thứ máy móc, mọi kỹ thuật đang sử dụng, và sẽ còn phát minh ra nhiều kỹ thuật tối tân hơn nữa trong tương lai. Vậy thì việc tạo dựng con người không phải là một phát minh hay ho nhất sao? Và Ðấng Tạo Hóa, đấng đã ban cho con người một bộ óc thông minh như vậy, một bộ óc không ngừng sáng tạo ra những điều tốt đẹp để phục vụ đời sống con người, đấng đó lại không đáng chúng ta kính phục, tôn thờ sao?

Read more ...

Tập san Catholic Digest có mục thường xuyên được gọi là "The Open Door" (Cửa Rộng Mở). Trong mục này thường có hai hay ba câu chuyện do độc giả gởi đến. Những câu chuyện này kể lại sự hoán cải trở lại đạo Công Giáo của độc giả. Có một câu chuyện thật cảm động về chàng thành niên lớn lên trong một gia đình Công Giáo, từng tích cực hoạt động trong Giáo Hội, và sau đó gia nhập chủng viện. 

Read more ...

Như Thánh Phaolô xác nhận trong thư gửi tín hữu Côrintô đoạn 1 câu 22, dân Do thái xưa kia thích đòi xem dấu lạ. Ðây là một đặc tính của dân tộc này. Họ luôn thách thức những ai tự xưng là bậc thầy, nhất là những ai tự xưng là sứ giả của Thiên Chúa làm những dấu lạ để minh chứng cho sứ điệp mình rao giảng.

Read more ...

Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích trong Thánh Lễ hôm nay, 17 tháng 10, 2013 tại nhà nguyện Thánh Mác-Ta: “Cần phải cầu nguyện để không mất đức tin. Những ai không cầu nguyện là bỏ rơi đức tin và biến đổi đức tin thành một ý thức hệ có tính cách luân lý, và không có Chúa Giêsu.” Nhưng, cầu nguyện, không phải chỉ là “đọc các kinh cầu.”

Read more ...

Phán Xét Chung đang xảy ra, nó bắt đầu ngay bây giờ trong giòng đời của chúng ta. Phán Xét này được công bố trong từng giây phút của cuộc sống, như được làm chứng bằng sự chấp nhận của chúng ta đối với đức tin cứu độ hiện diện và hoạt động trong Đức Kitô, hoặc sự cứng lòng tin của chúng ta, với hậu quả là việc đóng lại trong chính mình.

Read more ...

Vài năm trước đây, một linh mục giảng tĩnh tâm cho những tù nhân trong một nhà tù cấp liên bang ở miền Nam Hoa Kỳ. Một trong những bài nói chuyện đề cập đến giáo huấn của Chúa Giêsu về sự trả thù. Chúa Giêsu nói:

Read more ...

More Articles ...