Tôn giáo không có đạo đức chỉ là bè Pharisiêu, đạo đức giả. Chúa Giêsu thành Nazareth đã luôn lên án thái độ tôn giáo này trong thời của ngài. Ở thời đó, cũng như thời này, nhiều người trốn tránh sau lưng tôn giáo, lấy đó biện minh cho lối sống của mình. Nhưng Kitô giáo là một điều cao hơn các nghi thức và nghi lễ. Trên tất cả, tôn giáo là làm gương, là đạo đức, và là chứng nhân.

Read more ...

Và giờ đây, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình: của Giám mục và Tín hữu. Cuộc hành trình này của Giáo hội La Mã sẽ tiến bước trong lòng nhân ái trên toàn thể Giáo hội. Một cuộc hành trình của tình huynh đệ, tình yêu, và tin tưởng giữa chúng ta. Hãy luôn cầu nguyện cho nhau. Hãy cầu nguyện cho toàn thể thế giới, xin cho tinh thần huynh đệ lớn mãi

Read more ...

Trong Kitô giáo, cầu nguyện là điều cần thiết để tín hữu phát triển và lớn lên. Cầu thay nguyện giúp và cầu nguyện là một phần động lực của giáo hội toàn thể, nhưng cũng là đời sống giữ đạo sốt sắng của từng cá nhân. Quan điểm của Giáo hoàng Phanxicô về cầu nguyện đã được thể hiện rõ: một trong những lời cầu nguyện chung đầu tiên với tư cách giáo hoàng

Read more ...

More Articles ...