Trong Chúa Nhật I Mùa Chay, cả ba bài Tin Mừng (Chu kỳ Năm A, B, C) đều nói đến việc Chúa Giêsu "để cho qủy (Satan) cám dỗ".

Read more ...

Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu. Nghi thức này bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của dân Do Thái. Trong Cựu Ước, mỗi khi muốn tỏ lòng ăn năn hối cải, người Do Thái thường xức tro trên đầu, ngồi trên đống tro và mặc áo vải thô hoặc xé áo ra.

Read more ...

Thành ngữ Việt Nam mình có câu: "Học ăn học nói học gói học mở" để khẳng định tầm quan trọng của việc phải cần học hỏi: dù ngay với cả những hành vi hoặc công việc làm rất đổi bình thường và quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của mỗi người như ăn, nói, gói mở...

Read more ...

More Articles ...