Thánh Penegrine Laziosi sanh ra trong một thành phố ở Forli, phía bắc nước Ý, vào năm 1260.  Ngài là người con duy nhất trong một gia đình.  Cha mẹ ngài giống như những người khác trong thành Forli thời đó luôn chống đối Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội Công Giáo, họ không theo những giáo huấn của Chúa Giêsu

Read more ...

Các con thân mến! Hôm nay mẹ kêu gọi các con, nhất là bây giờ, trước tiên hãy chống lại Satan bằng cách cầu nguyện. Satan muốn hoạt động mạnh hơn, các con biết nó đang hoạt động trong các con.

Read more ...

Đàng Thánh Giá này dịch theo bài viết của Linh mục Richard Furey CSsR. Hình ảnh lấy từ những chặng Đường Thánh Giá của Đất Thánh.

Read more ...

Antoine Gay, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1790 và từ trần ngày 13 tháng 6 năm 1871, là một người công giáo gương mẫu ở Lyon. Ông đã muốn trở thành một tu sĩ. Năm 1836, ông vào dòng Xitô ở Aiguebelle và không lâu sau, ông ngã bệnh và phải rời khỏi đời sống tu hành.

Read more ...

More Articles ...