Đức Mẹ

Lm KURTOVIC

Sứ Điệp Đức Mẹ ban cho thế giới ngày 25 tháng 3, năm 2007:

“Các con thân mến! Từ đáy tim, Mẹ muốn cám ơn các con về những sự từ bỏ trong Mùa Chay này. Mẹ muốn khuyến khích các con tiếp tục sống chay tịnh với một trái tim rộng mở. Hỡi các con nhỏ, bằng việc ăn chay và từ bỏ, các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin. Trong Chúa, các con sẽ tìm thấy sự an bình thật sự qua sự cầu nguyện hằng ngày. Mẹ ở với các con và không hề mệt mỏi. Mẹ mong muốn đem tất cả các con vể Thiên Đàng, bởi vậy, hãy quyết tâm mỗi ngày cho sự nên thánh. Cám ơn sự hưởng ứng của các con.”

“ĂN CHAY VÀ TỪ BỎ SẼ GIÚP CÁC CON MẠNH MẼ HƠN TRONG ĐỨC TIN..”

Là một người mẹ, Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cảm ơn chúng ta vì những việc từ bỏ của chúng ta trong Mùa Chay này. Mẹ cám ơn chúng ta vì yêu chúng ta. Chỉ có trái tim tràn đầy tình yêu mới có thể là một trái tim biết ơn. Chúng ta nên cám ơn Mẹ vì lời khích lệ, lời kêu gọi, tình yêu của Mẹ, cảm tạ Mẹ vì sự bầu cử của Mẹ với Chúa Giêsu cho chúng ta. Mẹ kêu gọi chúng ta vì Mẹ muốn chúng ta tiếp tục sống chay tịnh. Mẹ muốn nói với chúng ta về việc đó, kêu gọi chúng ta ăn chay và thực hành những việc từ bỏ vì hạnh phúc và niềm vui của chúng ta.

Mẹ Thiên Đàng nói với chúng ta: “Hỡi các con bé nhỏ, bằng việc ăn chay và từ bỏ, các con sẽ trở nên mạnh mẽ trong đức tin”. Ăn chay và cầu nguyện là việc rất cần thiết để lãnh nhận Lòng Thương Xót của Chúa. Sự từ bỏ của chúng ta giống như một cái tô để Chúa đổ Lòng Thương Xót vô đó. Mẹ Chân Phước Têrêsa nói: “Chúng ta cần làm cho mình trống rỗng để Chúa lấp đầy cho chúng ta.” Ăn chay và từ bỏ là góp phần trong công cuộc đức tin. Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa tạo dưng nên chúng ta không cần sự cộng tác của chúng ta nhưng Ngài không thể cứu vớt chúng ta nếu chúng ta không cộng tác với Ngài.”

Trong Mùa Chay chúng ta cần thực hành sự từ bỏ chính mình và đền tội như thể ơn cứu độ tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng phải cầu nguyện như ơn cứu độ và tất cả mọi sự khác đều tùy thuộc vào Thiên Chúa. Cầu nguyện mà không bỏ mình giống như dừng ở giữa đường. Cũng giống như chèo một chiếc thuyền bị cột vào bờ vậy. Chúng ta sẽ không đi được tới đâu cho tới khi chiếc dây cột thuyền đó được cởi ra. Nghĩa là không thể làm cho thân mình sạch hết tội lỗi cũng như không thể loại trừ tội lỗi khỏi thế giới mà chúng ta sống. Nhưng chúng ta có thể chết cho tội lỗi và như vậy nó sẽ mất hết quyền lực trên chúng ta. Từ bỏ mình là chết cho tội lỗi. Khi Đức Mẹ nói với chúng ta về việc đền tội, bỏ mình, Mẹ không chỉ nghĩ đến việc đền tội và từ bỏ mình về khía cạnh phần xác mà Mẹ chỉ muốn lưu ý đến phần tâm linh. Đền tội và bỏ mình thôi không đủ, nó có thể dẫn chúng ta đến sự kiêu căng, đạo đức giả, hình thức bên ngoài. Nó có thể làm cho chúng ta muốn tỏ ra mình mạnh mẽ mà không suy phục Thánh Ý Thiên Chúa. Bởi vậy trong một sứ điệp Đức Mẹ nói với chúng ta: “Hỡi các con nhỏ, việc ăn chay đã trở thành thói quen mà chẳng ai muốn dừng lại. Hãy ăn chay bằng trái tim chúng con.

Ăn chay và thương yêu là hai điều không thể tách rời nhau. Chúng ta không thể ăn chay mà không yêu thương, và không thể yêu thương nếu không ăn chay. Cầu nguyện cũng là cách đáp lại tình yêu của Chúa. Bởi vậy ăn chay và cầu nguyện cũng không thể tách rời nhau được. Ăn chay mà không cầu nguyện chỉ là cách cử ăn cho thân mình được mảnh mai thôi. Ăn chay mà không cầu nguyện thực tế là chỉ chủ tâm đến bản thân mình. Ăn chay để hướng tất cả sức mạnh, tâm linh của ta về Chúa.

Đừng chấm dứt Mùa Chay với lễ Phục Sinh. Hãy quyết tâm sống chay tịnh, có nghĩa là phấn đấu cho sự tự do. Nó không có nghĩa gì khi chúng ta chỉ từ bỏ vài thói xấu trong Mùa Chay rồi sau đó lại chứng nào tật đó. Nếu như vậy thì sự từ bỏ chỉ là chuyện lừa dối mình. Có thể đó là sự chiều theo thói kiêu ngạo, tự phụ rồi nhủ mình: “Tôi mạnh mẽ, tôi có thể làm chuyện đó.” Như vậy là Mùa Chay chỉ là sự tạm ngưng các thói xấu mà bản thân thì không có sự thay đổi nào. Ăn chay và từ bỏ không thể để tỏ ra chúng ta hay, hay dở nhưng là để suy phục Thánh Ý Thiên Chúa. Kết quả tốt nhất của sự từ bỏ là từ bỏ chính mình. Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình.” (Mc 8,34)

Đức Mẹ đến nói với chúng ta: không phải Mẹ lấy đi một điều gì đó hay lấy đi niềm vui của cuộc sống chúng ta. Mẹ đến vì Mẹ muốn chúng ta được hạnh phúc, được bình thường và tự do trong Chúa. Hãy cám ơn Mẹ, bởi Mẹ đã không mệt mỏi ở với chúng ta. Chúng ta cũng không nên mệt mỏi vì mỗi ngày phải đáp trả lời kêu gọi của Mẹ.

‘Information Center in Medjugorje – Steve Shawl’

Thuận Hà dịch