Đức Mẹ

 “Các con thân mến! Thiên Chúa gửi Mẹ xuống giữa các con chỉ vì tình yêu để dẫn dắt các con trên con đường cứu độ. Nhiều người trong các con đã mở lòng mình và đã chấp nhận những sứ điệp của Mẹ, nhưng còn nhiều người đã bị lạc đường và chưa từng biết đến Thiên Chúa Tình Yêu với trọn vẹn con tim. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương và là ánh sáng và những nơi tăm tối và tội lỗi.  Mẹ ở với các con và chúc lành cho các con.  Cám ơn các con đã đáp lại lời mời của Mẹ.” 
  
Gia đình cầu nguyện thân mến, 
 
Một lần nữa, Đức Nữ Vương Hòa Bình lại giải thích cho chúng ta trong sứ điệp của Mẹ về mục đích những cuộc hiện ra của Người.  Mục đích căn nguyên cơ bản là Tình Yêu Thiên Chúa đã gửi Mẹ tới với chúng ta để dẫn dắt chúng ta trên con đường cứu độ.  Cứu độ là một ơn sủng và là một lời gọi mà chúng ta phải đáp trả.  Chúng ta có thể chấp nhận hoặc từ chối.  Thiên Chúa tôn trọng vô bờ đối với con người mà Ngài tạo dựng giống hình ảnh Ngài.  Ngài luôn luôn tôn trọng quyền tự do và ý chí tự do của con người.  Tùy thuộc vào sự quyết định của chúng ta mà chúng ta được thưởng công hoặc bị từ chối. 
 
Bởi vậy mà chúng ta có những con người siêu phàm như các thánh, những người mà ngay cả họ cũng có những giờ phút khó khăn và những hoàn cảnh họ biết làm cách nào đáp trả cho tiếng gọi của Thiên Chúa và cho Thánh Ý Ngài.  Các đấng biết kiên định trên con đường đó cho dù thường hay gặp thử thách.  Tất cả mọi sự Thiên Chúa làm hay nói đều vì tình yêu thương.  Khi chúng ta nhìn lên cây thánh giá, đó là dấu chỉ vĩ đại của tình yêu - cái chết và sự giải hòa với Đức Chúa Cha là vì tình yêu.  Khi chúng ta nhìn vào Giáo Hội, vào những bí tích, vào sự mặc khải, và những người hạnh phúc, tất cả vì yêu thương.  Tất cả mọi tạo vật nào làm cho Chúa được vinh quang đều là hoa trái của tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.  Cứu độ có nghĩa của sự Nhập Thể và là mục tiêu của cuộc đời Đấng Cứu Độ, và việc làm của Ngài.  Tất cả những thứ đó chỉ là yêu và vì tình yêu. 
 
Sứ điệp này nói rõ ràng với ta về những loại người khác biệt - Về những người đã chấp nhận những cuộc hiện ra của Đức Mẹ và những sứ điệp của Người; và những người đã từ chối tất cả những thứ đó hay chưa nhận thức được những thứ đó.  Khi Đức Mẹ nói cho chúng ta rằng có nhiều người đã mở lòng cho Mẹ và chấp nhận những sứ điệp của Mẹ, tức là chúng ta nhận thức và nghe được lời Mẹ trực tiếp nói với chúng ta.  Mẹ đang nói với cộng đoàn cầu nguyện và gia đình Đức Trinh Nữ đi thăm bà  Isave.  Thật không dễ dàng cho một tâm hồn mở lòng ra cho Mẹ và những sứ điệp của Mẹ. 
 
Mở tâm hồn chúng ta thì hơn là một chuyến đi hành hương để thi hành lời hứa của chúng ta.  Không có sự lựa chọn nào khác hơn là việc mở tâm hồn chúng ta.  Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, chúng ta phải quyết định mở lòng cho mọi sứ điệp và sống với những sứ điệp đó.  Những sứ điệp của Đức Mẹ để tùy thuộc vào sự tự do của chúng ta, nhưng Mẹ tiếp tục van xin chúng ta sống với những sứ điệp.  Thật quan trọng là đưa mỗi sứ điệp vô sự thực hành.  Những ai sống sứ điệp của Mẹ sẽ không tranh cãi về những sứ điệp và những cuộc hiện ra – thay vì họ cố gắng gánh chịu tất cả để sinh nhiều hoa trái. 
 
Không có chúng ta, Đức Mẹ không thể hoàn thành được  chương trình và kế hoạch của Người.  Vì lý do này, mỗi người đều rất quan trọng.  Để đáp trả lời kêu gọi và sống những sứ điệp ngày nay cũng tựa như một đời sống cộng đoàn tôn giáo có khấn hứa, có những mục đích, và nhiệm vụ truyền giáo của cộng đoàn ấy.  Để hoàn thành điều này, tất cả những ơn huệ và phương cách đều được dùng cho nguồn ơn sủng, giúp nhận thức được mục tiêu đó.  Nhóm cầu nguyện của chúng ta đã có mục đích đi theo Mẹ, vì vậy, bất cứ giá nào, với đời sống của chúng ta và với trái tim chúng ta có thể chấp nhận sứ điệp trong thế giới ngày này.  Hoa trái phong phú vô biên, đó là những sự hoán cải hằng ngày.  Đặc biệt là năm nay, đã có số đông người Croat đi hành hương, họ như những người con hoang đàng, đã được đưa về với người Cha nhân từ.  Có biết bao  người hành hương mới tới đây lần đầu.  Trong trái tim tôi, tôi không coi sự trở về của họ là trễ, nhưng là những người đang cùng mang trách nhiệm và tiếng gọi của Đức Mẹ là khởi sự sống những gì Đức Mẹ đòi hỏi bữa nay và bây giờ giống như chúng ta vậy. 
 
Chắc hẳn là những người lần hạt và làm Tuần Cửu Nhật, những người ăn chay cho những người hành hương, giống như chúng ta, để họ có thể nghe được sứ điệp và đáp trả những sứ điệp.  Chắc hẳn là có những người cầu nguyện cho các ơn hoán cải, để những hối nhân có thể rời bỏ được con người cũ của họ và mặc vô chiếc áo mới của mình, để mỗi hối nhân có thể trở về với Chúa trong vui mừng với gia đình và cộng đoàn của họ. 
 
Một lần nữa, chúng ta được gọi yêu thương và ánh sáng tới những người còn trong bóng tối và tội lỗi.  Hãy tưởng tượng coi sự xảo trá của Satan khi nó lấy chuỗi Mân Côi bằng nhựa để làm một bia nhắm, và cho rằng đó là dấu chỉ của sự xấu xa.  Anh chị em thân mến, tôi buộc lòng phải nói cho anh chị em biết sự thật về điều này.  Những dấu chứng của Satan và những ký hiệu của nó có thật.  Những ai thuộc về hắn và lệ thuộc vào những dự định  của hắn đều có thật.  Mục tiêu của hắn luôn luôn muốn tiêu diệt sự cầu nguyện và tất cả những gì từ Thiên Chúa.  Không có chuỗi Mân Côi của ma quỉ hay một nhà máy nào làm ra những xâu chuỗi mân côi cho ma quỉ cả.  Mỗi xâu chuỗi mân côi đều được làm phép và nhận lãnh phép lành và trở thành một dấu chỉ chắn chắn trong tay những người lần hạt.  Câu hỏi đứng đắn là cầu nguyện như thế nào chứ không phải là xâu chuỗi nào để tôi lần hạt, hay loại chuỗi đó làm bằng gì? 
 
Chén thánh, những bộ áo lễ dùng cho thánh lễ, trong nhà thờ và cho bàn thờ, tất cả phải được làm phép và thánh hiến bởi vì chúng là những dụng cụ chỉ để phục vụ Thiên Chúa và những chương trình của Ngài.  Một vật được làm phép và thánh hiến có thể bị lạm dụng chẳng hạn như xâu chuỗi Mân Côi.  Nhưng anh chị em không nên sợ hãi hoặc nghi ngờ.  Mỗi chuỗi mân côi đã được làm phép là một lời kêu mời cầu nguyện và là một phương tiện trong tay ta để dùng nó trong việc cầu nguyện.  Qua số người nào đó, Satan đã thành công trong vấn đề nhắm vào sự tranh cãi về thể loại của chuỗi mân côi để ngưng những ai muốn cầu nguyện và làm cho họ lầm lẫn trong đức tin.  Đừng sợ.  Đừng ném xâu chuỗi mà anh em lãnh nhận từ Mễdu đã được làm phép để cầu nguyện.  Đức Mẹ thường kêu gọi chúng ta mang bên mình một vật dụng đã được làm phép.  Chuỗi mân côi là một biểu tượng của lòng tin và sự trông cậy vào Thiên Chúa.  Đó chính là dấu hiệu của sự cầu nguyện và tình yêu cho Đức Mẹ.  Đừng cho phép ma quỉ quấy rầy chúng ta.  Vậy anh chị em phải cầu nguyện.  Hãy là dấu chỉ cho những ai chưa biết Chúa của tình yêu. 
 
Đức Mẹ nói rằng có nhiều người lạc đường và chưa biết Chúa.  tại sao như vậy?  Theo tính tự nhiên của con người là kiếm tình yêu, được yêu và yêu.  Vậy tại sao lại có những người không biết Thiên Chúa của tình yêu?  Thiên Chúa không phải là một lý thuyết, một sự thảo luận hời hợt, hay một sự học hỏi không kết quả.  Chúng ta không biết đến những tư tưởng cao siêu của Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã trở thành người.  Những ai không yêu mến anh em tức là không yêu mến Thiên Chúa.  Những ai không yêu mến và chấp nhận Chúa Giêsu, những dạy dỗ của Ngài và Giáo Hội của Ngài thì không thể biết Thiên Chúa tình yêu.  Có rất nhiều người đạo đức mà lòng họ lại đầy sự sợ hãi và không kiên định.  Họ chưa từng lãnh nhận sự chắc chắn nơi Thiên Chúa trên lối sống của họ.  Đức tin của anh chị em, giáo hội của anh chị em rất chắc chắn.  Như vậy, anh chị em có thể giúp cho những người ngoại giáo ngày nay tìm biết Chúa. 
 
Có nhiều người từ chối Mễdu mà không quan sát hoa trái và ân sủng của nó.  Tại sao?  Nhiều người cố che đậy sự sợ hãi, yếu hèn, và vẻ bần cùng của sự kiêu ngạo trong những đường lối khác nhau và qua những lời bào chữa khác nhau, như đang chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của Giáo Hội.  Những người khác thì tìm những bào chữa để họ không phải tin vào những sự mặc khải tư.  Đức Mẹ không phân tách sự yếu hèn đã làm cho nhiều người đóng kín cửa tâm hồn.  Mẹ chỉ nói rằng nhiều người lạc đường và chưa biết Chúa của Tình yêu với hết trái tim của họ.  Mẹ kêu gọi chúng ta yêu thương và là ánh sáng vào những nơi tăm tối và tội lỗi. 
 
Anh chị em thân mến!  Xin cám ơn đã đáp trả lời kêu gọi trở nên ánh sáng và yêu thương cho tha nhân của Mẹ.  Tháng này chúng ta sẽ cầu nguyện cho các ý chỉ sau đây: 
 
1. Cầu cho Cộng đoàn Cầu Nguyện của chúng ta, để tất cả chúng ta sẽ hiểu biết và hăng say chấp nhận sống những sứ điệp của Đức Mẹ bằng trái tim rộng mở, để từ đó sẽ mang tình yêu và hòa bình ánh sáng trên con đường tìm đến Chúa và với mọi người. 
 
2. Cầu nguyện cho mọi người đến Mễdu được ơn hoán cải, để đời sống của họ sẽ được biến đổi mang nhiều hoa trái mà Mẹ mong ước, để họ biết được Thiên Chúa của tình yêu với trọn con tim họ. 
 
3. Cầu cho tất cả những người có trách nhiệm trong Giáo Hội, để như thánh Elizabeth, các ngài nhận biết Mễdu và Mẹ Thiên Chúa, là Đấng mà Ngài đã vì yêu nên gửi đến chúng ta và để không ai phải lầm đường hay hư mất.  Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, cho tất cả các vị Giám Mục, các linh mục và tu sĩ. 
 
Anh chị em thân mến, khi suy nghĩ về việc chúng ta quan trọng như thế nào đối với Đức Mẹ, và đối với tha nhân, tôi chào mừng tất cả anh chị em và cầu nguyện cho từng người. 
 
Kính chào anh chị em 
 
LM.  Jozo Zovko, OFM. 
Thuận Hà