Tài Liệu Khác

Kinh Thánh dạy ăn thịt sạch

 

Chúng mình có biết vì sao mà Chúa lại dạy  phân biệt giữa con vật  sạch và không  sạch? Vậy mình tìm cách nào để hiểu được điều này đây ? Nó có liên quan gì đến vấn đề sức khỏe con người không?

Ý kiến  các nhà khoa học.

Cần qua nhiều điều, như:

-  cách ăn uống bình thường,

-  cách cấu tạo gen, môi trường sống,

-  cách tập thể thao,

-  Cách sống tốt hay xấu

đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cho nên các nhà thần học hay các nhà nghiên cứu  y học đều cho ta thấy:

ích lợi của các luật lệ về sức khỏe nêu lên trong Kinh Thánh. 

Nói về sự dạy dỗ trong Lêvi 11 –15, quyển The Expositors Bible Commentary cho biết: "Nhìn chung, có thể nói rằng các luật đó, đã bảo vệ dân Do Thái tránh khỏi :

-   ăn uống có hại,
-   loại sâu bọ có hại, và
-   các bệnh tật truyền nhiễm …"ra khỏi thân thể ta.

Lê vi, Chương 11

III. LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁI THANH SẠCH VÀ CÁI Ô UẾ

Loài vật thanh sạch và loài vật ô uế

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron và bảo các ông rằng:

2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Trong tất cả các loài vật sống trên đất, đây là những loài các ngươi được ăn:

3 Mọi con vật có chân chẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại, thì các ngươi được ăn.4 Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng chẻ hai, các ngươi không được ăn các con này: con lạc đà, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các ngươi phải coi nó là loài ô uế;

5 con ngân thử, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các ngươi phải coi nó là loài ô uế;6 con thỏ rừng, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các ngươi phải coi nó là ô uế;7 con heo, vì nó có chân chẻ làm hai móng, nhưng không nhai lại: các ngươi phải coi nó là loài ô uế.8Thịt của chúng, các ngươi không được ănxác chết của chúng, các ngươi không được đụng đến; các ngươi phải coi chúng là loài ô uế.

9 Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài các ngươi được ăn:

10 Còn tất cả những loài không có vây, không có vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước và mọi sinh vật sống dưới nước, thì các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm.11 Các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởmthịt của chúng, các ngươi không được ăn, xác chết của chúng, các ngươi phải coi là vật kinh tởm.12 Tất cả những loài sống dưới nước mà không có vây, không có vảy, các ngươi phải coi là loài kinh tởm.

13 Trong các loài chim, đây là những loài các ngươi phải coi là kinh tởm: người ta không được ăn, vì là loài kinh tởm:

đại bàng, diều hâu, ó biển,

14 diều hâu đen, mọi thứ kền kền,

15 mọi thứ quạ,16 đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt,

17 cú vọ, cóc, cú mèo,

18 chim lợn, bồ nông, ó,

19 cò, mọi thứ diệc, chim đầu rìu và dơi.

20 Mọi loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm.

21 Trong các loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi chỉ được ăn những thứ sau đây: những con ngoài chân ra có thêm càng để nhảy trên đất.

22 Trong số những loài đó, đây là những loài các ngươi được ăn:

mọi thứ cào cào, mọi thứ châu chấu, mọi thứ muỗm, mọi thứ dế.

23 Nhưng mọi vật nhỏ có cánh mà có bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm.

Đụng vào loài vật ô uế

24 Vì các vật ấy, các ngươi sẽ ra ô uế: ai đụng vào xác chết của chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều,25 bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều.26Mọi con vật không có chân chẻ làm hai móng và không nhai lại, các ngươi phải coi là loài ô uế: bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ ra ô uế.

27 Trong số các loài vật đi bằng bốn chân, tất cả các con đi bằng bàn chân, các ngươi phải coi là loài ô uế; bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều.28 Bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều; các ngươi phải coi chúng là vật ô uế.

Động Vật nhỏ sống trên mặt đất

29 Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi phải coi những loài này là ô uếchuột chũi, chuột nhắt,

mọi thứ thằn lằn,

30 tắc kè, kỳ đà, cắc ké,

kỳ nhông, thạch sùng.( thằng lằng ăn muổi )

Quy định khác về việc đụng vào vật ô uế

31 Trong số mọi loài vật nhỏ, các ngươi phải coi những loài trên là ô uế. Bất cứ ai đụng đến chúng khi chúng đã chết, thì sẽ ra ô uế cho đến chiều.

32 Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là

đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm một công việc gì; phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch.

33 Nếu một con vật rơi vào trong bất cứ bình sành nào, thì tất cả những gì trong đó sẽ ra ô uế, và các ngươi phải đập vỡ bình ấy.34 Mọi thứ người ta ăn, nếu bị nước bình ấy đổ lên trên, thì sẽ ra ô uế; mọi thứ người ta uống, đựng trong bất cứ bình nào nói trên, sẽ ra ô uế.35 Một xác chết của chúng mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế; lò và bếp sẽ phải phá đi: các vật ấy là ô uế và các ngươi phải coi là những vật ô uế.36 Tuy nhiên suối và hầm nước thì khối nước vẫn thanh sạch, nhưng ai đụng đến xác chết của chúng, sẽ ra ô uế.37 Nếu một xác chết của chúng rơi trên hạt giống để gieo, thì hạt giống vẫn thanh sạch;38 nhưng nếu đã đổ nước vào hạt giống, mà một xác chết của chúng rơi trên đó, thì các ngươi phải coi hạt giống đó là ô uế.

39 Nếu một con vật làm đồ ăn cho các ngươi mà chết, thì ai đụng vào xác chết của nó, sẽ ra ô uế cho đến chiều;40 ai ăn thịt xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều; ai mang xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều.

41 Mọi loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất là vật kinh tởm, không được ăn.

42 Mọi con vật bò bằng bụng, mọi thứ đi bằng bốn chân hay nhiều chân hơn, tóm lại mọi loài vật lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi không được ăn, vì chúng là vật kinh tởm.

43 Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi loài vật nhỏ lúc nhúc, các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì chúng: các ngươi sẽ ra ô uế vì chúng.44 Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi; các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh; các ngươi đừng làm cho chính mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất.45 Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai-cập lên, để Ta làm Thiên Chúa của các ngươi; vậy các ngươi phải thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh."

Kết luận

46 Đó là luật về loài vật, chim chóc, mọi sinh vật vẫy vùng dưới nước và mọi sinh vật lúc nhúc trên mặt đất,47 để phân biệt vật ô uế với vật thanh sạch, loài vật được ăn với loài vật không được ăn.

Ý kiến của các bác sĩ y khoa.

Liệu những luật lệ về sức khỏe của Kinh Thánh dựa trên căn bản nào liên quan đến yếu tố khoa học không ? S.I.McMillen, M.D. và David E.Stern, M.D. , cho biết:

"Thiên Chúa  đã truyền cho Môise nhiều luật lệ về sức khỏe, … Môise đã ghi lại hàng trăm điều luật về sức khỏe nhưng không hề có một điều nào mà theo quan điểm của khoa học ngày nay lại cho thấy đó là sai lầm cả."

"Hàng ngàn người đã chết qua các thời đại, tuy nhiên, đó cũng bởi vì các thầy thuốccác thời đó  đã không để ý đến những luật lệ của Kinh Thánh. Cuối cùng, khi các bác sĩ đã đọc và xét nghiệmnhững điều dạy dỗ này, họ đã nhanh chóng khám phá ra được những phương cách làm thế nào để ngăn ngừa sự lan tràn  các nguồn gốc truyền nhiễm này. Vì thế, Môisen có thể được gọi là ông tổ của các phương pháp ngăn ngừa bệnh truyền  nhiễm trùng thời đại  này. Ngay cả đến ngày hôm nay chúng ta vẫn luôn hưởng được nhiều ích lợi quý báu từ sự dạy dỗ của  Thiên Chúa từ 3500 năm trước." (Trích từ quyển: None of these diseases: The Bibles Health Secret for the 21st Century, 2000, p.11).

Nhà dinh dưỡng học David Meinz nói rằng, ngay cả lúc chúng ta không thể hiểu hết tất cả các khía cạnh của cách ăn uống vệ sinh mà Kinh Thánh đưa ra, chúng ta cũng phải khôn ngoan vâng giữ theo nữa kìa! 

"Rất nhiều điều dạy dỗ khôn ngoan từ Kinh Thánh mà ngày nay chúng ta mới hiểu được qua cái nhìn của khoa học ngày nay. Vậy thì phải chăng điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không nghe theo những gì mà khoa học hôm nay chưa khám phá hay đưa ra bằng chứng?

"Chúng ta chỉ vừa mới khám phá về: mỡ có hại cho sức khỏe trong khoảng 50 năm mới đây. Theo cách nhìn của một Kitô hữu từ khoảng một thế kỷ trước, thì sự hướng dẫn trong :

Lê-vi:-3: 17

17 Đây là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, tại khắp nơi các ngươi ở: tất cả những gì là mỡ và huyết, các ngươi không được ăn.

Theo cách nhìn của một Kitô hữu từ khoảng một thế kỷ trước, thì sự hướng dẫn trong: lêvi 3:17  về việc tránh ăn mỡ động vật là không có đáng để ý gì về sức khỏe cả. Còn, cho đến nay thì điều ấy thật rõ ràng.Chúng ta thử nghỉ xem nhé: Sẽ xảy ra chuyện gì nếu ta cứ tiếp tục ăn tôm hùm có chất độc gây nguy hại cho sức khỏe của chúng ta? Hay nếu như chúng ta đã không khám phá ra điều này trong vòng 50 năm bây giờ đây? Phải chăng chúng ta đòi hỏi bằng chứng  khoa học trước đã, rồi mới chịu tin vào Kinh Thánh? mà dẹp ngay cái nghi ngờ đi thôi ?" 

"Danh sách những loài động vật sạch và không sạch có trong Lêvi 11

và ĐNL 14 có một ý nghĩa quan trọng nhưng thường hay bị bỏ qua. Một sự thật chưa  khám phá được mãi cho tới cuối thế kỷ XIX (19):

3 Anh (em) không được ăn cái gì ghê tởm.4 Đây là những loài vật anh (em) được ăn:

bò, cừu, dê,5 nai, sơn dương, hoẵng, dê rừng, linh dương, dê sừng dài, cừu rừng.

6 Mọi con vật có chân chẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại, thì anh (em) được ăn.7 Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng chẻ hai, anh em không được ăn các con này:

con lạc đà, con thỏ rừng, con ngân thử -vì chúng nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: anh em phải coi chúng là loài ô uế :

8 con heo, vì nó có móng chẻ hai, nhưng không nhai lại: anh em phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng, anh em không được ăn, xác chết của chúng, anh em không được đụng đến.

9 Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài anh em được ăn:

những loài có vây và có vảy, thì anh em được ăn.10

Còn tất cả những loài không có vây không có vảy, thì anh em không được ăn: anh em phải coi chúng là loài ô uế.

11 Mọi loài chim thanh sạch, anh em được ăn.12

Đây là những loài chim anh em không được ăn:

đại bàng, diều hâu, ó biển,13 diều mướp, kền kền, mọi thứ diều hâu,14 mọi thứ quạ,15 đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt,16 cú vọ, cú mèo, chim lợn,17 bồ nông, ó, cốc,18 cò, mọi thứ diệc, chim đầu rìu và dơi.

19 Mọi côn trùng có cánh, anh em phải coi là loài ô uế, anh em không được ăn.

20 Mọi loài có cánh mà thanh sạch, anh em được ăn.

21 Anh em không được ăn mọi con vật chết, mà hãy cho ngoại kiều ở trong các thành của anh (em) để họ ăn, hoặc hãy bán cho người nước ngoài, vì anh (em) là một dân thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).
Anh (em) không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con.

--"Súc vật mang rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm cho con người" "(Theo Cherry, pp.27,30,30).

Rủi ro về sức khỏe của con người ư? 

Tiến sĩ Russel viết:
"Vùng đất mà những loài động vật thanh sạch cư trú là nơi mà chúng ăn cỏ, lúa thóc… Còn hầu hết tất cả những động vật không  sạch là những loài thú, chim… tìm bới thức ăn thối rữa hay rác… Trong vài trường hợp, các loài này không bắt mồi để ăn mà chúng ăn xác động vật chết để làm sạch môi trường.

Con cá trê làm việc đó ở nơi đáy các ao hồ. Các loại tôm hùm hay tôm nhỏ…thì cũng làm việc đó ở biển. Con heo thì có thể ăn bất cứ loại thức ăn gì. Và các loài kên kên thì có thói quen tìm bới thức ăn thối rữa…"

"Những khác biệt giữa động vật thanh sạch và không thanh sạch là ở nguồn thức ăn và bộ máy tiêu hóa của chúng. Những loài không thanh sạch ăn những thứ hoàn toàn không phù hợp để làm thức ăn cho con người. Những con vật mà Kinh Thánh liệt kê là thanh sạch thì ăn cỏ và thóc, lúa…"

"Tuy nhiên, không phải chỉ những loài ăn xác động vật chết hay những thức ăn thối rữa mới là động vật không thanh sạch. Chẳng hạn như ngựa và thỏ cũng là loài vật không thanh sạch vì chúngkhông có móng rẽ. Măc dù ở một số nước chúng được xem là những con vật có thể ăn được, nhưng những nghiên cứu cho thấy thịt ngựa thường chứa nhiều loại virus và ký sinh trùngThỏ có vẻ như là thanh sạch vì chúng ăn thực vật, nhưng chúng lại là nguồn gây bệnh truyền nhiễm cho con người."

"Ở Mỹ, 3 trong số 6 mầm bệnh có tác hại lâu dài cho con người gây ra do hầu hết liên quan đến việc ăn thịt heo. Những bệnh này bao gồm: nhiễm độc toxoplasmosis, bệnh sán sơ-mít, bệnhdòi sán bọc hay sán lợn."

"Trận dịch tả lớn nhất xảy ra ở Louisiana, Hoa Kỳ diễn ra từ tháng 8—10 năm 1986(Triệu chứng của bệnh dịch: tiêu chảy, nhanh chóng dẫn tới mất nước, hôn mê và chết.) Vậy họ đã ăn gì? Những thức ăn bị buộc tội gây ra dịch bệnh được tìm thấy gồm: mì và tôm, thịt heo, rau, sò, huyết heo làm đông với giấm  ( tựa như Tiết canh) , và bột tôm trộn rau."

"Các loài sò, tôm, cua sống ở vùng nước ô nhiễm do vi khuẩn, và chúng sẽ làm sạch nướcTôm hùm, sò, cua, con điệp… chuyên môn làm sạch nước ô nhiễm này. Chúng có khả năng lọc một dung tích nước rất lớn mỗi ngày. Nước thải ô nhiễm bởi chất độc hóa học, vi khuẩn có hại, ký sinh trùng, virus, đều tập trung trong thịt các loài này."

"… Vì những điều này, nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Cơ quan Lập pháp của tiểu bang California ban hành luật yêu cầu ngành công nghiệp thực phẩm phải ghi rõ trên các loại sản phẩm sò, tôm, cua,…  cảnh cáo này:

"Thực phẩm này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn."

Tại sao hả? Theo thống kê, chỉ trong một năm có, 50 người chết và nhiều người phải nhập viện là do ăn tôm, cua, sò,…"

"Những loài động vật không thanh sạch có một nhiệm vụ có ích vô cùng , đó là làm sạch môi trường chúng ở :

Heo ăn mọi thứ, làm sạch những thứ thịt bị bỏ và bị ô nhiễm. Chỉ vì Heo ăn rác và nước thải ở Philadenphia hơn 100 năm nay, mà tiết kiệm 3 triệu đô-la mỗi năm cho việc làm sạch thành phố. Cảm tạ Đấng Tạo dựng vì chúng được tạo ra để làm sạch môi trường cho con người 

Cá trê đặc biệt chứa chất độc ô nhiễm hóa học. Sau khi tưới rau bằng các loại thuốc hóa học, lượng nước chứa chất hoa học đó chảy vào ao hồ…Khi đó các bác cá trê nhà ta mới làm sạch nước bằng cách hút mạnh các thứ thuốc trừ sâu đó… Còn chú cá trê  (catfish ) nuôi riêng để ăn thì sao? Theo thông báo khám nghiệm cá ở các chợ  Mỹ cho biết: các loại cá được coi là đã bị ôi( có mùi hôi tanh ) phải bỏ đi khi có lượng vi khuẩn hơn 10 triệu /1g. Vậy mà ở tất cả cá trê (catfish, Basa )đều chứa khoảng 27 triệu vi khuẩn/1g ngay cả khi chúng được nuôi riêng đúng cách." Ngay trong costco cũng bán nhiều đồ  ăn từ Việt nam, còn Trung cọng thì khỏi nói. 

Trong ánh sáng của những sự thật ít khi được đưa ra cách công khai như vừa nêu, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn và trân quý lời của  Thiên Chúa  ban cho qua Môise là ngần nào !phải không ?

28 Anh (em) phải giữ và nghe những điều tôi truyền cho anh (em) đây, để anh (em) và con cái anh (em) sau này được hạnh phúc mãi mãi, bởi vì anh (em) đã làm điều ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), coi là tốt lành và ngay thẳng.  Đệ Nhị Luật." 12: 28  

ann mary ngoclan st