Tài Liệu Khác

 1.  Dâng lên Chúa những điều công chính, đừng dâng những điều bất chính.
 2. Lối đi của con người dẫn đến kết thúc vô vọng, nhưng lối đi của Thiên Chúa dẫn đến niềm hy vọng vô biên.
 3. Quỳ cầu nguyện nhiều sẽ giúp bạn có đời sống tốt đẹp.
 4. Ai quỳ trước Nhan Thánh Chúa thì có thể đứng vững trước bất cứ người nào.
 5. Trong đời sống ma quỷ có thể là dấu phết, nhưng đừng để cho hắn trở nên một dấu chấm.
 6. Đừng đặt dấu hỏi nơi mà Chúa đặt dấu chấm.
 7. Bạn bị đắm chìm với gánh nặng à? Hãy đến nhà thờ để được nhẹ nhàng hơn.
 8. Khi cầu nguyện đừng chỉ dẫn cho Chúa phải làm gì nhưng hãy báo cáo các bổn phận của mình.
 9. Đừng đợi cho đến khi nhà quàn đem xác bạn vào nhà thờ.
 10. Bạn không thay đổi thông điệp của Chúa mà thông điệp của Chúa thay đổi bạn.
 11. Nhà thờ có máy điều hòa cầu nguyện.
 12. Khi Chúa truyền lệnh, Ngài chịu đựng.
 13. Đến gần Chúa Giêsu thì không bị nóng bỏng.
 14. Hãy hoạch định trước đi vì khi ông Noê xây tàu, trời lúc đó không mưa.
 15. Nhiều người muốn phục vụ Chúa nhưng chỉ muốn làm cố vấn thôi.
 16. Đau khổ à? Hãy đọc Thánh Kinh.
 17. Tập dượt hàng ngày bằng cách bước đi với Chúa.
 18. Đừng bao giờ cho ma quỷ cùng đi vì hắn sẽ lái bạn đi sai lối.
 19. Không có gì tai hại cho bằng thêm thắt câu chuyện.
 20. Lòng Thương Xót khó cho đi vì nó cứ trở lại với người cho.
 21. Ai làm bạn giận dữ thì người ấy đang kiểm soát bạn.
 22. Lo âu là một phòng tối mà các tư tưởng tiêu cực phát triển.
 23. Nếu bạn cho Satan một cơ hội nhỏ thôi thì hắn sẽ thống trị bạn.
 24. Hãy là kẻ lưới người. Khi bạn bắt được họ thì Chúa sẽ thanh tẩy họ.
 25. Chúa không kêu gọi những kẻ có tài năng nhưng Ngài làm cho họ có tài.
 26. Đọc Thánh Kinh thì bạn mới biết sợ.

Kim Hà