Tài Liệu Khác

Quản lý của Chúa (Mt 24,45-51)

Coi sóc của Chủ

Từ trong ra ngoài

Từ ngoài vô trong

Hết lòng vì Chủ.     Oanh Dang Tran

Quản lý trí, lòng:

“Lòng dạ ở đâu

Kho tàng ở đó” (Mt 6,21)

Quan niệm, suy lý…

“Thuộc tính người đời

Hay thuộc Thần Linh” ? (Mt 16,23)

Quản lý giác quan :

Nào là ánh mắt ( Mt 5,28-29)

Nào là lời nói (Giacôbê 3,5-12)

Luôn cả tay chân (Mt 5,30)

Quản lý thời gian :

Thời gian cho mình,

Cho Chúa, cho người

Nhiều, ít thế nào ?

Chổ nào hợp lý,

Chổ nào uổng phí ?

Giờ kinh nguyện gẩm:

Mỗi ngày bao lâu ?

Sốt sắng, lo ra ?

Thi hành bổn phận,

Hay vì mến yêu ?

Quản lý sức khỏe:

Ăn uống ngủ nghĩ,

Thể dục, linh thao,

Lành mạnh, kỉ luật,

Kiên trì, tiết độ.

Quản lý gia đình (vợ chồng) : (Ep 5,21-33)

Tôn trọng, yêu thương

Từ bỏ ý riêng

Sống đời tập thể

Kiến tạo an vui

Đoàn kết nên một.

Quản lý con cái : (Ep 6,4)

Khuyên răn, dạy bảo

Tin, Cậy, Mến Yêu,

Khiêm nhường, lể độ

Kỉ luật, siêng năng.

Gương lành dạy dỗ

Một mặt yêu thương

Lắng nghe, nhã nhặn...

Cương nhu tùy chuyện.

Quản lý... :

...

Bổn phận chứng nhân :

Tình yêu toả sáng (Mt 5,14-16)

Soi đường chân lý : 

“Yêu Chúa, yêu người

Yêu mình, yêu đời.”. (Mt 22, 36-40)

Muối đời tẻ nhạt, (Mt 5,13)

Men tăng sức sống

Gieo rắc mọi nơi :

“Tin, Yêu, Hy Vọng

An vui, hạnh phúc.”. (Mt 28,19-20)

Hay làm bước trước : (Mt 5,46-47)

“Thân thiện, cởi mở

Lắng nghe, chia sẻ

Khích lệ, vui vẻ

Yêu thương, phục vụ...”.

Được làm quản lý [của Chúa] :

Suối nguồn Hạnh Phúc,

Tuôn trào ngày đêm, (Ga 4,14)

Tình yêu rực sáng, (Mt 5,14-16) 

Bừng bừng lửa mến - (Lc 12,49)

Cuồng phong - bình lặng (Isaia 11,6-8)

Mến chúc quý vị được nhiều an ủi thiêng liêng, nhiều An Vui trong Tình Yêu Thiên Chúa.

BB

2015.11.21