Đức Mẹ

MEDJUGORJE DAY BY DAY

Trong Mùa Vọng 1984 Đức Mẹ ban sứ điệp sau đây: 
 
“Các con thân mến, các con biết rằng ngày vui đang đến nhưng không có tình yêu các con sẽ nhận được rất ít.  Trước tiên, các con hãy thương yêu gia đình các con, và tất cả mọi người trong giáo xứ các con; sau đó các con mới có thể yêu thương và chấp nhận tất cả những người tới đây.  Hãy để bẩy ngày trong một tuần học hỏi về yêu thương. 
 
Giáng Sinh này sẽ là một Giáng Sinh không thể quên nếu các con đi theo đường lối của Mẹ.  Hãy tắt TV, radio, và bắt đầu chương trình của Chúa:  Suy gẫm, cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, sửa soạn phần hồn các con với đức tin; để rồi các con sẽ hiểu về yêu thương, đời sống các con sẽ tràn đầy hạnh phúc.”  (13-12-1984) 
 
SUY NIỆM:  Không ngạc nhiên gì khi Đức Mẹ nói như vậy vì yêu thương là tinh hoa  của Giáng Sinh, “Mùa của niềm vui”, và sự sửa soạn đó rất đơn giản là bằng tình yêu – “Trước tiên hãy yêu thương gia đình các con và láng giềng.”  “Hãy học hỏi yêu thương”, Mẹ kêu gọi chúng ta.  Nhưng bằng cách nào?  Bài đọc bữa nay của Gioan nói cho chúng ta biết: 
 
“Ai có và giữ các điều răn của Thày, người ấy mới là kẻ yêu mến Thày.  Mà ai yêu mến Thày, thì sẽ được Cha Thày yêu mến.  Thày sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. 
 
Ông Giuđa, không phải Giuđa Itcariốt, nói với Đức Chúa Giêsu:  “Thưa Thày, tại sao Thày phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”  Đức Chúa Giêsu đáp:  “Ai yêu mến Thày, Cha Thày sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thày và Thày sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 21-23) 
 
Như vậy thì làm cách nào để học hỏi yêu thương?  Chúa Kitô nói với chúng ta trước tiên là hãy giữ giới răn của Người, hãy sống công bình và tử tế với mọi người.  Thứ hai, Ngài nói với chúng ta “Hãy yêu thương Anh em như Thày yêu thương các con” (Ga 15,12)  Có nghĩa là cả cuôc đời Chúa Giêsu là một cái gương yêu thương.  Giống như Người, yêu thương có nghĩa là giúp đỡ, chữa lành, dẫn dắt, và trên tất cả, yêu thương ngay cả khi phải hy sinh như chính Người đã làm. 
 
Phúc Âm nói lên đời sống của Người, là bức tranh vẽ lên hình ảnh đời sống của Người, là bóng tình yêu của Người.  Đức Mẹ nói chúng ta hãy nhìn vô cái gương của Người, và với những sứ điệp của Mẹ để giúp chúng ta sống với tình yêu của Con Chí Thánh Người trong đời sống chúng ta. 
 
THỰC HÀNH:  Hãy dùng thời giờ bữa nay để suy niệm làm cách nào để thấy Chúa Giêsu yêu thương trong Phúc Âm.  Những hành động nào là hành động yêu thương và những Lời nói yêu thương của Người?  Làm cách nào để chúng ta bắt chước tình yêu của Người trong đời sống chúng ta?  Những hành động nào hay lời nói yêu thương nào chúng ta có thể làm cho kẻ khác bữa nay? 
 
LM RICHARD BEYER 
THUAN HA.