Đức Mẹ

“Các con thân mến! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy lớn lên trong tình yêu Chúa như một cánh hoa cảm nhận được những tia sáng ấm áp của mùa Xuân.  Trong con đường này, hỡi các con nhỏ, hãy tăng trưởng trong tình yêu Chúa và mang tình yêu của Người đến cho tất cả những ai đang còn xa Chúa.  Hãy tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa và làm tốt cho những người mà Thiên Chúa đặt để trên đường đi của các con, và hãy là ánh sáng và niềm vui cho họ.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! Also today, I call all of you to grow in God's love as a flower which feels the warm rays of spring. In this way, also you, little children, grow in God's love and carry it to all those who are far from God. Seek God's will and do good to those whom God has put on your way, and be light and joy. Thank you for having responded to my call."

"Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à grandir dans l'amour de Dieu comme une fleur qui sens les rayons chauds du printemps. Ainsi, petits enfants, vous aussi grandissez dans l'amour de Dieu et portez cet amour à tous ceux qui sont loin de Dieu. Recherchez la volonté de Dieu et faites du bien à tous ceux que Dieu a placés sur votre chemin ; soyez lumière et joie. Merci d'avoir répondu à mon appel." 04/2008 
 

Ngày 02-04-08, Đức Mẹ ban sứ điệp sau đây cho thị nhân Mirjana tại  Mễdu:

 
“Các con thân mến!  Bữa nay nữa, khi Mẹ ở với các con trong tình yêu cao cả của Thiên Chúa, Mẹ muốn hỏi các con:  ‘Các con cũng ở với Mẹ chứ? Trái tim các con có mở ra cho Mẹ không?  Các con có cho phép Mẹ thanh tẩy và sửa soạn tâm hồn các con cho Con của Mẹ không?   Hỡi các con, các con được chọn là vì ân sủng trọng đại của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống nhân loại trong thời buổi các con.  Đừng do dự đón nhận nguồn ân sủng đó.  Cám ơn các con.” 
 
Đức Mẹ đã ban phép lành cho tất cả những người hiện diện và làm phép tất cả những tượng ảnh của họ.  Mirjana diễn tả: “Khi Mẹ ra đi, đằng sau Mẹ là một luồng ánh sáng ấm áp và vô cùng đẹp đẽ trong bầu trời xanh”. 
 
Thuận Hà (Nguồn tin Medjugorje)