Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Bản dịch của Lm.Ph. HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 5

Các lời chỉ dẫn để canh tân và duy trì linh hồn trong đời đạo đức.

CHƯƠNG 18

BA LỜI KHUYÊN DẶN CHÍNH YẾU CUỐI CÙNG CHO CUỐN SÁCH NÀY

1. Mỗi ngày đầu tháng sau giờ nguyện ngắm, con hãy lặp lại lời tuyên ngôn ở phần nhất. Trong mọi lúc, hãy dùng lời này của thánh vương Đavít mà quả quyết con sẽ tuân giữ trung thành : “Không bao giờ con quên lề luật Chúa, lạy Chúa, vì bởi đó mà Chúa ban sự sống cho con” (Ca vịnh 118. 93). Khi nào con thấy có gì lủng củng trong hồn, con hãy cầm lấy lời tuyên ngôn nơi tay, và quỳ xuống với lòng khiêm nhường mà đọc cách sốt sắng hết tình. Con sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thư thái ngay.

2. Con hãy tỏ ra bên ngoài con muốn sống đời thánh đức. Con chú ý : tôi không nói con đã là thánh song muốn sống thánh. Con đừng ngần ngại làm các việc tầm thường, song cần thiết để đem con tới tình mến Chúa. Con hãy bạo dạn tỏ ra : con đang tập suy ngắm, con thà chết còn hơn phạm tội trọng, con muốn siêng năng lãnh các Bí tích và tuân theo các chỉ giáo của vị linh hướng, dầu thường thường vì nhiều lý do không cần phải nói đích danh ngài ra.

Vì thành thật tỏ ra bên ngoài là ta muốn phụng sự Thiên Chúa và thành tâm tận hiến cho tình yêu Ngài, cái đó làm đẹp lòng Chúa chí tôn lắm ! Ngài không muốn ta hổ thẹn về Ngài và về thập giá của Ngài. Đàng khác, việc đó chận đứng nhiều tiếng thị phi của thế gian, và bó buộc ta nắm giữ lời cam kết danh dự của ta. Các bậc hiền triết tự xưng là hiền triết ngõ hầu người ta để cho họ sống theo tôn chỉ của họ. Phần ta, ta cũng phải tỏ cho người đời biết ta đang ước ao sống Thánh. Nếu có ai bảo con : người ta có thể sống đạo đức mà không cần thực hành các điều chỉ dẫn, các việc tập đức kia, con đừng chối. Song hãy tử tế trả lời họ : con quá yếu đuối nên cần phải có nhiều trợ lực,  nhiều nâng đỡ hơn các kẻ khác.

3. Sau cùng, Philôtê quý mến, tôi nài van con nhân danh tất cả những gì thánh thiện trên trời dưới đất, nhân danh phép Rửa Tội con đã chịu,  lòng dạ đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu Kitô, Trái Tim từ ái mà Ngài đã yêu con, và lòng từ bi lân tuất mà con đã trông cậy : con hãy tiếp tục, hãy bền bỉ trong công cuộc sống thánh đức quý báu này. Ngày sống trôi qua, cái chết đã kề nơi cửa : “Kèn đồng đã vang lệnh thu quân. Mỗi người hãy chuẩn bị vì phán xét đã gần”, như lời thánh Grê-gô-riô Na-diăng nói.

Thân mẫu của Thánh Sym-phô-ria-nô khi thấy con bị điệu đi tử đạo, chạy theo bảo con : “Con ơi, con của mẹ, hãy nhớ đến cuộc sống đời đời. Hãy nhìn lên trời, xem đấng đang ngự trên đó. Cuộc chạy đua ngắn ngủi của đời này sắp chấm dứt rồi”. Philôtê, tôi cũng nói với con như vậy : Con hãy nhìn trời và đừng đánh đổi lấy thế gian này. Hãy nhìn hỏa ngục, đừng lao mình xuống vì chút khoái lạc thế tạm này. Hãy nhìn Chúa Giêsu Kitô, đừng chối bỏ Ngài vì thế gian. Khi đời sống thánh xem như gây cực nhọc khó chịu, hãy ca lên với thánh Phan-xi-cô :

“Của thiên vô giá chói lòa,
Công lao trần thế chỉ là trò chơi”.

Vạn tuế Chúa Giêsu, chúc tụng Ngài, cùng với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần, danh dự, hiển vinh, bây giờ và mãi mãi muôn đời, muôn kiếp. AMEN.