Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 3

Gồm các lời chỉ dẫn giúp thực hành nhân đức.

 CHƯƠNG 41

ĐÔI LỜI VỚI NGƯỜI ĐỒNG TRINH

Hỡi các thanh nữ ! Nếu các con muốn tính việc nhân duyên trần thế, hãy giữ kỹ mối tình đầu cho người chồng đầu tiên. Tôi cho là một xảo trá khi dâng hiến cho chồng thay vì một trái tim nguyên tuyền và thành thực, lại là một trái tim đã tàn phai rữa nát, chán chường trong tình ái. Nhưng nếu tiếng nói hạnh phúc kêu mời các con tới cuộc giao duyên trong sạch, tinh khiết thiêng liêng, trong cách sống đồng trinh trọn đời, thì lạy Chúa ! Các con hãy thận trọng, ý tứ giữ gìn tình yêu các con hết sức để dành cho mình Bạn Tình chí thánh, là chính sự trong sạch hiện thân và Ngài chẳng yêu gì bằng sự trinh trong, và Ngài có quyền hưởng của đầu mùa của tất cả mọi sự, nhất là của tình yêu. Các thư của thánh Hiê-rô-ni-mô sẽ chỉ dạy cho các con những điều cần thiết. Mặt khác, vì các con đang ở giai đoạn cần được chỉ bảo dạy dỗ, nên hãy chọn một người hướng dẫn, để giúp các con hiến trọn trái tim và thân xác cho Thiên Chúa Oai linh một cách thánh thiện hơn.