Thánh Thần

 

7 Ơn Chúa Thánh Thần

 1. Ơn Khôn Ngoan - Giúp ta phân biết điều phải, điềi trái.
 2. Ơn Hiểu Biết - Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dậy.
 3. Ơn Biết Lo Liệu - Giúp ta phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.
 4. Ơn Sức Mạnh - Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.
 5. Ơn Thông Minh - Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.
 6. Ơn Ðạo Ðức - Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.
 7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa - Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

12 Hoa Qủa Chúa ThánhThần

 1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.
 2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
 3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.
 4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.
 5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.
 6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.
 7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.
 8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận.
 9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.
 10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.
 11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng.
 12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.