Thánh Thần

Quyền phép trên Satan

Mc 16,17-20

 
    Trở thành người Kitô Hữu không chỉ có nghĩa là gia nhập một nhà thờ, Hội Thánh, nhóm họp hằng tuần và chịu phép Rửa. Kinh Thánh dạy trở thành một Kitô Hữu có nghĩa là tiếp nhận sự sống đời đời. Nhiều người có một quan niệm sai lầm về ý nghĩa của sự sống đời đời. Họ nghĩ rằng sống đời đời có nghĩa là họ sẽ sống đời đời vĩnh viễn trên thiên đàng. Thật ra mọi linh hồn đều không bao giờ chết và ngay cả tội nhân cũng sẽ sống đời đời nơi địa ngục. Vì thế các bạn nên thấy rằng tiếp nhận Chúa Giêsu Kitô không chỉ có nghĩa là sống vĩnh cửu. 
 
    Từ ngữ Hylạp chỉ về sự sống đời đời là Zôên-aiônion có nghĩa là loại sự sống của Thiên Chúa. Bạn và tôi có sự sống. Nhân loại bị rủa sả bằng sự chết, nhưng khi chúng ta đến với Chúa Kitô tội lỗi chúng ta đều được tẩy sạch và Chúa Thánh Thần ngự đến đem vào linh hồn chúng ta sự sống của Thiên Chúa. Khi Ngài đến trong linh hồn bạn thì bạn có sự sống đời đời tức là sự sống của chính Thiên Chúa. Nhiều người nghĩ rằng Kitô Hữu thật không khác gì các tội nhân khác, nhưng đúng ra sự khác biệt rất lớn lao. Họ khác một trời một vực, bởi vì Kitô Hữu thật có loại sự sống của Thiên Chúa ngự ở trong con người ấy, còn những người trong thế gian có sự sống hư hoại ngự trong họ. Khi bạn sở hữu sự sống của Thiên Chúa bạn sẽ lên thiên đàng sống với Thiên Chúa. Sự sống của Thiên Chúa đang ngự trị trong lòng bạn ngay bây giờ nếu bạn đã tiếp nhận Con Ngài làm cứu Chúa của bạn. 
 
    Chúa Giêsu phán rằng nếu bạn có sự sống của Thiên Chúa thì có năm dấu hiệu sẽ đi theo bạn. trước khi Chúa Kitô từ giã trần gian thăng thiên về trời, Ngài đã ban lời hứa lớn lao này cho các môn đồ của Ngài. 
 
17 “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." 19 Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”( Mc 16,17-20). 
 
    Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng trời đất sẽ qua đi nhưng lời Ngài phán không bao giờ qua đi. Lời Chúa vẫn phải cứ đứng vững vàng và Ngài xác nhận lời Ngài với những dấu lạ cặp theo. Cuốn Kinh Thánh của tôi cho tôi biết rằng Chúa Giêsu hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chức vụ Ngài không bao giờ thay đổi, Ngài đang ở với chúng ta thì phải thấy những dấu hiệu này cặp theo những chức vụ của chúng ta. Chỉ có sự vô tín của Kitô Hữu ngăn trở chúng ta không có các dấu hiệu lạ này, nhưng nếu chúng ta tin chúng ta sẽ có những dấu lạ này cặp theo. 
 
Dấu lạ thứ nhất : là ngày nay chúng ta sẽ nhân danh Chúa mà trừ quỷ, đuổi quỷ, người ta hỏi “ Quỷ ở đâu ra “? Kinh Thánh của tôi dạy rằng từ ban đầu ma quỷ đã đến lừa gạt Ađam và Eva, trong khi Chúa Giêsu ở thế gian Ngài bị ma quỷ cám dỗ, sau khi kiêng ăn 40 ngày đêm thì Ngài đến nhà hội để giảng. Bất cứ Ngài đi đâu Satan cũng theo thách thức Ngài. Bất cứ Chúa Kitô đi đâu Ngài cũng đã đuổi quỷ. Một lần kia Chúa Kitô thậm chí phải nói với Phêrô “ Hỡi quỷ Satan hãy lui ra đằng sau ra “. Ma quỷ đã len lỏi vào lòng Giuđa Itcariốt và gieo vào lòng ông tư tưởng phản bôị Chúa. 
 
    Người có tư tưởng thế tục không hiểu được những việc thuộc linh, nhưng khi chúng ta được soi sáng bởi đời sống của Chúa Giêsu chúng ta có thể biết rằng có một kẻ thù được gọi là ma quỷ. Trong những ngày cuối cùng này, công việc của ma quỷ đang gia tăng, vì thế Chúa Kitô đã ban cho chúng ta lời hứa là chúng ta có thể nhân danh Ngài mà trừ quỷ. Kinh Thánh của tôi dạy rằng Chúa Kitô là chân lý và lời Ngài là chân lý. Người thế gian nói rằng không có ma quỷ nhưng Chúa Kitô phán với chúng ta rằng có ma quỷ cần phải trừ đuổi. Người thế gian nói rằng đó chỉ là bản tính nhân loại, nhưng Chúa Giêsu nói rằng ma quỷ gây ra sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta là những Kitô  Hữu phải thách thức với quyền lực của Satan. 
 
    Một ngày kia tôi đang giảng trong nhà thờ của tôi, thì vợ của một bác sĩ đang tiến đến dự lễ. Bà bị bán thân bất toại và vừa đi vừa kéo lê bàn chân. Sau khi nghe giảng Tin Mừng bà bắt đầu trung tín nhóm lại. Một sáng kia tôi nghe âm thanh của tiếng cười rất lạ phát ra từ trong nhà thờ, tôi cảm thấy lạnh xương sống. 
 
    Khi đến nhà thờ tôi thấy người đàn bà này đang cười và đang chơi nhạc. Ngay khi tôi đến gần đặt tay trên đầu của bà, bà bắt đầu nguyền rủa tôi. Tôi bị xúc động bởi vì người đàn bà này vốn là người tao nhã lịch sự, một dược sĩ, được đào tạo tại một viện đại học ở Tokyo. Tôi không thể tin rằng bà có thể nói những lời tục tỉu dường như ấy. Khi thấy tôi khởi sự cầu nguyện cho bà thì một giọng nói lạ lùng khởi sự phát ra từ miệng bà. Giọng nói đó cho tôi biết rằng chúng không chịu đi ra. Thế là tôi hỏi : “Mày là ai” ? Ma quỷ bắt đầu lên tiếng : “Chúng tôi đã từng sống với bà hơn 10 năm rồi, nhiều người đã cố gắng đuổi chúng tôi ra nhưng chúng tôi không ra đâu và ông không bao giờ đuổi chúng tôi được “. Tôi đã biết bà này bị quỷ ám và vì thế nhân danh Chúa Giêsu Kitô tôi bắt đầu đuổi quỷ ra. Nhưng ma quỷ vẫn tiếp tục thách thức tôi và chúng tôi đã chiến đấu với nhau hơn 7 tiếng đồng hồ. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô tôi đã truyền lịnh cho ma quỷ ra, nhưng chúng tiếp tục kháng cự và tuyên bố rằng chúng không muốn ra. Tôi chưa ăn sáng và ăn trưa nên đến 5 giờ chiều tôi bắt đầu mệt mỏi đến nỗi nói không ra lời, nhưng lần nữa tôi truyền “Nầy ma quỷ hãy ra nhân danh Chúa Giêsu Kitô”. Người đàn bà này cũng rất mệt nhưng ma quỷ vẫn còn nói “ không, tôi không ra đâu”. Phần tôi không những mệt mỏi nhưng còn sợ nữa bởi vì chồng bà ta là một bác sĩ y khoa nổi tiếng đang làm việc ở bịnh viện Hồng thập tự ngay tại Seoul. Ông ta không tin Chúa và nếu ông ta đến nhà thờ thấy tình cảnh này, tôi biết ông ta sẽ đưa tôi ra toà. Tôi quá thất vọng và bắt đầu tha thiết cầu khẩn danh Chúa Giêsu. Quyền năng của Chúa Thánh Thần giáng trên tôi và chẳng bao lâu tôi đầy dẫy Thánh Thần, tôi cảm thấy nhẹ nhàng giống như tôi đang đứng trên những ngón chân và lần nữa, với sự xức dầu mạnh mẽ, tôi truyền cho ma quỷ hãy ra. Bà lại lên cơn thình lình và bất đầu la hét, rồi bà xỉu đi như người chết. Những người xung quanh đã cố nói với tôi rằng bà ấy đã chết, nhưng khi tôi nắm lấy tay bà và đỡ bà lên trong danh Chúa Giêsu Kitô thì bà đứng thẳng lên và hoàn toàn lành hẳn mọi bịnh bán thân bất toại. Bà bắt đầu vừa nhảy vừa ngợi khen Chúa và đang khi bà vui mừng phấn khởi thì chồng bà xuất hiện. Sau khi thấy vợ mình đã được lành bịnh, ông đã quỳ gối xuống ngay tại đó và dâng mình cho Chúa. 
 
    Năm năm về trước ( tính từ năm 1977) tôi đang hướng dẫn một hội đồng phục hưng kéo dài một tháng ở Anh Quốc. Chúng tôi tổ chức buổi nhóm ở một rạp hát mà dân chúng tỏ ra lạnh lùng, cứng nhắc. Tôi xin họ nói “Alleluia – Alleluia”, nhưng không ai đáp ứng. Họ chỉ ngồi đó nhìn tôi như là họ không thích bài giảng của tôi. Tuy nhiên, tôi đã tiếp tục rao giảng lời Chúa, và vào cuối buổi nhóm khi tôi kêu gọi người bệnh lên phía trước để cầu nguyện thì chỉ có một cô gái tiến tới. Cô ta rất ốm yếu, và đang bị đau bụng kịch liệt. Ngay khi cô ta tiến tới, cô bắt đầu khóc. Cô nói “ Thưa mục sư, tôi không ăn được gì cả.Tôi bị ung thư bao tử và đã đi rất nhiều bác sĩ nhưng không hết bệnh. Ông cầu nguyện cho tôi được không? Khi tôi đặt tay trên cô thì cô bắt đầu la hét. Tôi nói nhân danh Chúa Giêsu hãy lành bịnh. Nhưng thình lình cô ta bắt đầu nguyền rủa tôi “Ông là tên Đại Hàn, hãy về nhà đi, tôi không ra đâu”. Tôi hỏi : “Mày là ai”. Tiếng nói trả lời “Ta là quỷ vì ta muốn phá hại cô gái này”. Dân chúng ở khắp chung quanh rạp nghe được điều này và thình lình cả hội chúng như bị điện giật, mọi người đều đứng lên. Cô ta bắt đầu la hét bằng giọng rất cao và rồi sụp xuống. Tôi đỡ cô lên nhân danh Chúa Giêsu Kitô và với gương mặt rạng rỡ cô nói “Ngợi khen Chúa nó đã đi rồi”. Cô ta đã hoàn toàn bình phục và dân chúng đổ xô lên để cầu nguyện. Kể từ hôm đó buổi nhóm hôm sau rạp hát đó đông nghẹt người và quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện khi người ta tìm kiếm Chúa. 
 
    Những con quỷ ẩn dấu đang làm việc trong xã hội con người. Chúng ta đang lo âu về sự ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước, nhưng thế giới này đầy dẫy sự ô nhiễm thuộc linh, thế giới đẫy dẫy sự ô dơ. Chúng ta thấy đường phố đầy dẫy những hình ảnh khiêu dâm. Bạn có nghĩ đây là công việc của người lịch sự, tao nhã không. Không ! Đây là công việc của ma quỷ. Chúng ta phải tẩy sạch sự ô nhiễm trong đời sống thuộc linh chúng ta. Con cái chúng ta đang bị dẫn dụ sai lạc bởi ma quỷ. Chúng ta phải trói buộc ma quỷ và đuổi nó ra nhân danh Chúa Giêsu Kitô . 
 
    Bạn đang có sự sống đời đời ở trong bạn. Sự sống đời đời là loại sự sống của Thiên Chúa, sư sống cao cả nhất. Mực sống thấp nhất là thế giới khoáng vật, mực sống cao hơn thế giới đó là thế giới thực vật, mực sống tiếp theo là thế giới động vật và rồi đến con người, sau đó là các thứ bậc của thiên sứ và cuối cùng là Thiên Chúa, cội nguồn của mọi sự sống. Satan là một thiên sứ, vì vậy Satan kiểm soát con người. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Kitô, sự sống Thiên Chúa đến trong chúng ta và chúng ta trở nên cao hơn các thiên sứ. Vì thế chúng ta có thể đuổi quỷ trừ quỷ bởi vì chúng ta có sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta, làm cho sự sống của chúng ta có quyền năng hơn sự sống của Satan. 
 
    Luật lệ thiên nhiên tỏ ra cho ta thấy rằng nếu một người lớn đá một người nhỏ hơn thì kẻ nhỏ hơn phải bỏ đi ngay. Là một Kitô Hữu bạn có sự sống mạnh mẽ hơn ở trong bạn, sự sống đó mạnh hơn của Satan. Vì thế khi bạn nhân danh Chúa Giêsu Kitô ra lệnh cho Satan hãy đi thì nó buộc theo luật Thiên Chúa phải ra đi. Bạn không phải là giới yếu đuối, bạn không phải là giới không có quyền năng, nhưng bạn đang có quyền năng lớn lao vì sự sống đời đời ở trong bạn và bạn có thể nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Hãy truyền lệnh cho quyền lực của ma quỷ ra khỏi bạn. Hãy cầu nguyện cho con cái bạn để chúng không bị quyền lực Satan kiểm soát. Hãy cầu nguyện để ảnh hưởng của Satan sẽ được Chúa cất khỏi xã hội của bạn. Bạn đang có quyền năng Chúa Kitô đã ban cho chúng ta lời hứa lớn trong Luca 10,19: “Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.” 
 
    Trong lời hứa quý báu này, Chúa Kitô đã ban cho chúng ta hai chữ kỳ diệu. Trong tiếng Hy Lạp Chúa Kitô phán “ Ta ban cho các ngươi ‘ EXOUSIAN ‘ có nghĩa là ‘uy quyền’, uy quyền trên quyền lực của Satan. Uy quyền mạnh hơn quyền lực. Bà nội tôi đã qua đời năm 63 tuổi. Nói về quyên lực thì thân thể bà rất yếu không còn sức lực gì, nhưng bà rất có uy quyền. Với tuổi thanh niên tôi có nhiều sức lực hơn bà nhưng bà lại có uy quyền. Khi bà nói “Con ơi ! Đến đây”, thì tôi chạy đến, nếu bà nói “Đi đi”, tôi liền đi. Uy quyền cao hơn quyền lực. Chúa Kitô phán : ta ban cho các ngươiEXOUSIAN ‘uy quyền’ để các ngươi có thể giày đạp trên Đunamis ‘quyền lực satan’. Hãy sử dụng uy quyền của Chúa ban cho bạn ngay đi. Dầu bạn cảm thấy mình mạnh mẽ hay không mạnh, dầu bạn cảm thấy được xức dầu, hay không được xức dầu, dầu bạn cảm thấy diệu kỳ hay không kỳ diệu, bạn đang có uy quyền ra lịnh cho Satan ra khỏi. Satan có quyền nhưng chúng ta có uy quyền cao hơn. 
 
    Một cảnh sát viên đứng ở góc đường phố và khi một chiếc xe hơi đầy năng lực chạy đến, mặc dầu chiếc xe có năng lực mạnh hơn người cảnh sát, nhưng người cảnh sát có thể dừng xe lại bằng cách giơ một tay lên. Ngay khi người cảnh sát hạ tay xuống thì chiếc xe đầy năng lực đó mới tiến lên. Chiếc xe có năng lực nhưng người cảnh sát có uy quyền. Kinh Thánh của tôi nói rằng Thiên Chúa ban cho các bạn uy quyền, cho nên ngay cả khi ma quỷ có quyền lực đến với các bạn, nếu bạn biết lời của Thiên Chúa bạn có thể nói : “Hãy đi ra khỏi nơi đây”. Satan buộc theo luật pháp Chúa vâng lời khi bạn có uy quyền. 
 
    Lời Chúa dạy rằng bạn đang là người chiến thắng, sự sống trong bạn là quyền năng hơn Satan vì thế đừng cho rằng bạn là người yếu kém. Đừng nói rằng bạn không thể đuổi quỷ, nhưng hãy nói rằng bạn đang có quyền năng và uy quyền vì Kinh Thánh nói “Các ngươi sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ”
 
    Một lần kia khi tôi ở Nam Hàn tôi có đến gặp một vị mục sư lúc đó đang van xin kêu khóc trong phòng ông. Khi mở cửa tôi thấy một người đàn bà bị quỷ ám đang ngồi trên nền nhà và vị mục sư đang nài xin quỷ rằng “Xin làm ơn ra mà”. Ma quỷ cười nhạo ông và tôi nói với mục sư : nếu ông chỉ chọc cười ma quỷ nó sẽ không bao giờ ra đâu. Chúng ta phải đối xử với ma quỷ như đôí xử với kẻ yếu hơn vậy. Chúng ta có uy quyền. Vì thế, tôi nói với quỷ “ Ta đến với ngươi trong danh Chúa Giêsu Kitô”. Ma quỷ nói: “Ta biết nhà ngươi không có quyền năng” nhưng tôi trả lời “Đúng, ta biết ta không có quyền năng nhưng có uy quyền. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô ta trói buộc ngươi. Hãy ra ! chẳng bao lâu quỷ ra và người đàn bà được giải cứu. Bạn đang có sự chiến thắng. Đừng sợ hãi Satan. Chúng ta có thể đuổi quỷ ra. Đây là “dấu hiệu cặp theo” đầu tiên Chúa hứa cho bạn. 
 
Thứ hai : Chúa Giêsu phán rằng nhân danh Chúa chúng ta sẽ nói tiếng mới. Kinh Thánh nói rằng khi các môn đồ đầu tiên nhận phép Rửa trong Thánh Thần thì hết thảy đều nói các thứ tiếng khác 
 
    Khi bạn ăn năn trở lại cùng Chúa, Chúa Thánh Thần đến ngự trong bạn nhưng khi bạn tiếp nhận phép rửa trong Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ chiếm hữu bạn. Chúa Thánh Thần kiểm soát lưỡi bạn và bạn bắt đầu nói trong ngôn ngữ cầu nguyện đẹp đẽ. 
 
    Chính tôi đã cầu nguyện bằng tiếng lạ rất nhiều nhưng Kinh Thánh dạy nhiều hơn về việc nói các thứ tiếng khác mà mình không biết vì khi trở nên một Kitô Hữu chúng ta nhận được một tiếng mới. Khi chúng ta sống trong thế gian chúng ta nói ngôn ngữ của thế gian nhưng khi chúng ta trở nên một Kitô Hữu chúng ta bắt đầu nói những điều mới mẻ. Chúng ta bắt đầu nói ngôn ngữ mới của Chúa Thánh Thần. Đó là ngôn ngữ chiến thắng, ngôn ngữ thiên thượng. 
 
    Trong sách Giacôbê, Kinh Thánh nói đến cái lưỡi là vật nhỏ nhưng nó kiểm soát lèo lái cả toàn thân. Kinh Thánh tiếp tục nói rằng chúng ta kiểm soát con ngựa bằng cái hàm thiếc nơi miệng ngựa và chúng ta lái chiếc tàu lớn trong cơn bão tố bằng cái bánh lái nhỏ. Ngay cả một đám lửa nhỏ có thể thiêu huỷ cả một thành phố. Và cái lưỡi dầu là một quan thể nhỏ của thân thể chúng ta, có năng lực kiểm soát toàn thân chúng ta. 
 
    Các nhà giải phẫu thần kinh nói rằng trung khu ngôn ngữ ở bộ óc chúng ta kiểm soát toàn thể bộ óc, như vậy những gì bạn nói kiềm chế cả thân thể bạn. Nếu bạn nói về bệnh tật của bạn thường xuyên bệnh tật sẽ kiềm chế cả thân thể bạn. nếu bạn nói về việc nghèo thiếu của bạn thì sự nghèo thiếu sẽ kiềm chế cuộc đời bạn. Vì thế, những điều bạn nói cuối cùng sẽ hình thành cuộc đời bạn và quyết định số phận của bạn, cho nên bạn phải coi chừng miệng lưỡi của mình. Bạn không bao giờ được giao miệng lưỡi của mình cho Satan sử dụng và nói điều bi quan, tiêu cực. Đừng nói đến bệnh tật, nghèo thiếu hay mất mát, bất cứ điều gì sẽ kiềm chế thân thể và cả tương lai của bạn. 
 
    Nhà sáng lập truyền giáo nổi tiếng ở Côngô bị ung thư ở gan và bác sĩ bảo ông không sống lâu nữa nên ông lìa khỏi Côngô và trở về nước Anh. Một ngày kia khi đang nằm trên trường kỷ vừa phơi nắng vừa đọc Kinh Thánh, mắt ông thấy 1Phêrô 2,24 và ông đọc :...lại nhờ những lằn roi của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Bác sĩ nói tôi đang sắp chết còn Kinh Thánh thì nói nhận những lằn roi của Ngài mà tôi lành bệnh. Vậy tôi đã tin lời của Thiên Chúa hay tin lời lời bác sĩ? Dĩ nhiên tôi phải tin lời Thiên Chúa. Từ phút đó ông quyết định nói như Kinh Thánh nói, trong đức tin ông tuyên bố : “nhờ những lằn roi của Ngài tôi đã được lành bệnh”. Lời chúng tôi bắt đầu kiềm chế toàn thân thể ông. Và ông được hoàn toàn giải thoát khỏi bệnh ung thư gan. 
 
    Một cô gái sắp chết vì bệnh lao phổi và bác sĩ kêu gọi mẹ cô đến bảo phải đưa về nhà cho cô chết. Cha mẹ cô đến bệnh viện đưa cô gái gần chết về nhà. Ngày kia mẹ cô đang ủi đồ, cô gái đang đọc Kinh Thánh và cô tìm thấy đoạn Kinh Thánh đó “nhờ những lằn roi của Ngài anh em đã được lành bệnh”. Cô la lên, “mẹ ơi “, hãy đến đây xem đoạn Kinh Thánh này. Kinh Thánh nói rằng nhờ những lằn đòn của Ngài con đã được lành bệnh. Nếu con đã được lành bệnh rồi tại sao con còn nằm đây? Hãy đem quần áo và giày đến đây cho con. Bà mẹ trả lời “ ồ không ! con không thể ngồi dậy vì bác sĩ bảo con phải nằm luôn”. Cô gái trả lời: “ Nhưng mẹ ơi, không lẽ Thiên Chúa nói dối với con sao? Mẹ luôn luôn dạy con hãy tin lời Chúa và lời Chúa dạy con là nhờ những lằn đòn của Ngài con đã lành bệnh, con phải tin lời này hay không? Bà mẹ mang áo quần đến và cô mặc vào. Cô đứng dậy dầu hơi loạng choạng một ít, cô tuyên bố “Tôi đã lành bệnh nhờ những lằn roi của Chúa”. Lưỡi cô bắt đầu kiềm chế cả thân thể cô. Cô đi tới nhà bếp, nấu ít thức ăn, và bắt đầu ăn. Cô lên phòng khách ngợi khen Chúa. 
 
    Khi cô tiếp tục xưng ra là mình đã được lành bệnh nhờ lằn roi của Ngài, cô trở nên mạnh khoẻ hơn và chỉ trong vòng một tuần lễ cô đã cảm thấy rất khoẻ mạnh. Cô đến bệnh viện và khi bác sĩ tái khám toàn thân, ông công bố là cô đã được chữa lành. 
 
    Lời của Thiên Chúa phải đứng vững và những điều bạn nói là những điều bạn sẽ có. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy nói với ngọn núi dời xuống biển nó sẽ nghe theo. Kinh Thánh có 32.500 lời hứa : hãy nói những lời hứa của Thiên Chúa và bạn sẽ có những điều mà Thiên Chúa đã hứa cho bạn. Có quá nhiều người nói những lời sai, họ luôn luôn nói theo cách tiêu cực. Họ nói về các thất bại của họ, họ nói về những yếu đuối của họ, họ nói về những bất hạnh của họ, rồi họ thắc mắc tại sao họ cứ thất bại, tại sao họ không có hạnh phúc, bình an trong gia đình. Họ thắc mắc tại sao họ yếu đuối trong cơ thể. Đó là vì họ tự kiềm chế thân thể họ bằng loại ngôn ngữ sai lầm. Hãy nói bằng tiếng mới. Hãy nói ngôn ngữ của Kinh Thánh, hãy nói về sự cứu chuộc, hãy nói về sự sống đời đời, hãy nói về việc nhờ lằn roi của Ngài mà anh em đã được lành bịnh và hãy nói về bạn được Chúa Giêsu Kitô chúc phúc. Hãy nói Thiên Chúa là sức mạnh của bạn rồi bạn sẽ thấy những việc lạ lùng sẽ xảy ra. Vâng, hãy học lấy tiếng mới mà nói. 
 
    Vào lúc 18 tuổi tôi bị bịnh lao phổi gần chết. Tôi là một thất bại trong gia đình, tôi không có tiền bạc và học rất ít. Không có chút hy vọng gì cho tôi trong thế gian. Rồi tôi đã tin Chúa và tôi đã quyết định nói bằng ngôn ngữ của Kinh Thánh. Tôi nói về sự chữa lành, tôi xưng ra sự thành công của tôi và tôi nói, về sự thịnh vượng. Tôi không bao giờ để cho lưỡi của tôi nói đến những điều bi quan tiêu cực. Bây giờ tôi đang là một mục sư ở một Hội Thánh có 400.000 tín hữu ( 1977) và Thiên Chúa đã giúp đỡ tôi xây cất một nhà thờ tốn khoảng 5 triệu dollars, chúng tôi cũng bắt đầu gởi giáo sĩ đi khắp thế giới. Khi tôi đã thay đổi cách nói của tôi , hoàn cảnh tôi bắt đầu thay đổi. 
 
    Một ngày kia tôi đọc trong một tạp chí khoa học của Đại Hàn một bài rất hay được viết bởi vị chủ tịch Hiệp hội y khoa. Ông nói rằng có nhiều người Đại Hàn đang chết vì điều mà ông gọi là “cái chết theo thói quen”. Ông nói rằng người người nghĩ rằng họ sẽ chết ở lứa tuổi 50 của họ, bởi vì cha mẹ của họ cũng chết ở lứa tuổi đó và vì thế khi đến 50 tuổi họ thình lình cảm thấy mình sắp chết. Nhiều người đã chết ở lứa tuổi 50 đó, mặc dầu không phải vì lý do y khoa nào hết. Vị bác sĩ này khuyên chúng ta không nên liệu trước kinh nghiệm tương tự như cha ông chúng ta bởi vì lối lý luận này đã khiến cho nhiều người chết yểu. Ngay cả một bác sĩ y khoa không tin Chúa cũng đã thừa nhận rằng môi lưỡi của bạn kềm chế tương lai của bạn. 
 
    Bạn có thể sống đời sống đắc thắng. Bạn có thể được chữa lành. Vâng, bạn có thể sống đời sống hạnh phúc. Hãy bắt đầu nói lời của Chúa ngay từ bây giờ và giữ loại ngôn ngữ đứng đắn trên môi miệng bạn. Hãy lấy tiếng mới mà nói. 
 
Thứ ba: Kinh Thánh nói rằng họ sẽ bắt rắn trong tay. Điều này không có nghĩa là chúng ta đi vòng quanh tìm rắn mà bắt. Chỉ có người điên khùng mới làm việc đó, nhưng ở đây rắn chỉ về Satan, con rắn xưa đã đến với Ađam và Evà, xui cho họ quay lại chống Thiên Chúa. Loài người chúng ta bao gồm cả tâm linh, linh hồn và thân thể. Qua các giác quan của thân thể chúng ta biết và thông công với thế giới, vì thân thể chúng ta có tính cách thế gian. Linh hồn của chúng ta là cái tôi. Qua sự hiểu biết và cảm giác, linh hồn có thể có những quyết định và thực hành ý chí của chúng ta. Vì thế linh hồn của chúng ta là sự tự ý thức. Nhưng qua tâm linh của chúng ta, chúng ta có thể tương giao với Thiên Chúa. Qua tâm linh, chúng ta biết và thờ phượng Thiên Chúa. 
 
    Con rắn này là Satan, đến với chúng ta sống một đời sống lấy thế gian làm trung tâm. Nếu chúng ta đầu phục sự cám dỗ này thì chúng ta đang ở dưới sự kiểm soát của con rắn, và nó đến khiến chúng ta sống một đời sống lấy cái tôi làm trung tâm. Khi chúng ta sống loại đời sống ấy, Satan ngự trên chúng ta nhưng khi chúng ta sống một cuộc đời lấy Thiên Chúa làm trung tâm thì chúng ta thống trị trên Satan. Chúng ta có thể bắt rắn trong tay, chúng ta có thể đuổi quỷ. Khi bạn quyết định sống một đời sống có Chúa Kitô làm trung tâm bạn trở nên người thuộc linh được Chúa Thánh Thần chỉ dẫn. Kinh Thánh nói rằng con cái của Thiên Chúa sẽ bắt Satan. Thật là dễ dàng để phát hiện công việc gian ác của nó. Bất cứ lời nào chỉ dẫn bởi bản ngã, bởi cái tôi đều là của Satan, đều là của Satan, nhưng bất cứ lời nào chỉ dẫn chúng ta sống một đời sống có Thiên Chúa làm trung tâm thì đều đến từ Chúa Thánh Thần. Bây giờ bạn có thể bắt rắn trong tay, bạn có thể phân biệt công việc của ma quỷ và trừ đi. 
 
Thứ tư: Kinh Thánh dạy rằng nếu họ uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Một ngày kia tôi đi vào một làng nhỏ để nhóm họp. Một cô gái 7 tuổi đến với tôi, môi cô bị bỏng cháy. Cô là một em bé mồ côi đã mất cha mẹ khi em chạy tị nạn từ Bắc Hàn vào Nam Hàn. Vào Nam Hàn cô làm đầy tớ cho một nhà giàu và bà chủ rất bất nhân. Vào buổi tối cô bé không được xuống bếp để uống nước nữa. 
 
    Một buổi tối cô bé quá khát nước nên cô bò ra nhà bếp mò mẫm trong bóng tối để tìm nước uống. Vì không biết đó là chai thuốc chuột nên cô bé đã uống một hớp. Cho dù cô bé đã bắt đầu mửa ra máu bà chủ đã không chịu đưa cô bé đến nhà thương, bà chủ chỉ để cho cô bé chết. Cô bé này là một tín đồ tốt, tin Chúa hết lòng và khi cô bắt đầu kêu danh Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã đụng chạm đến cô. Sau khi kể cho tôi nghe câu chuyện này cô bé hả miệng ra và tôi đã thấy mặc dầu lưỡi cô đã bị cháy bỏng nhưng cổ họng cô chẳng hề hấn gì, thực quản cô thông suốt. Cô gái, đã chứng thực lời này bởi vì cô đã uống thuốc độc nhưng không hề gì. 
 
    Ngày nay chúng ta đang uống thuốc độc khắp mọi nơi, không khí bị ô nhiễm, nhưng còn nguy hiểm hơn là chúng ta bị ô nhiễm phần thuộc linh. Khi chúng ta nghe Radio hay xem tivi, thuốc độc này đang đầu độc chúng ta. Ngày nay người người đang bị khủng hoảng nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Chỉ thế chiến thứ hai có 300.000 người Mỹ chết ngoài mặt trận, nhưng hơn một triệu ở nước này đã chết vì bịnh tim mạch bởi vì họ đã bị đầu độc bằng sự sợ hãi và âu lo. Ngày nay nhiều người chết vì sợ hãi và lo âu hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới. Kinh Thánh của tôi nói rằng nhân danh Chúa Giêsu Kitô chúng ta có thể thoát khỏi quyền lực đầu độc này. Khi bạn quỳ gối cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu thì linh sợ hãi rời xa bạn. Bạn sẽ được giải thoát khỏi sự đầu độc thuộc linh này và bạn sẽ có sự bình an và sự vui mừng trong danh Chúa Giêsu. 
 
    Đôi lúc, khi tôi từ văn phòng nhà thờ trở về nhà, tôi cảm thấy rất lạ. Vợ tôi dường như phát cáu, bực tức, con cái tôi rất xôn xao tỏ vẻ bất an và tôi trở nên bực mình. Tôi cảm thấy như đang có chiến tranh với vợ tôi và dường như cả gia đình của tôi đang bị đầu độc. Khi tôi còn là Kitô Hữu thiếu kinh nghiệm, vợ tôi và tôi thường hay cãi nhau tâm hồn trong nhiều ngày nhưng bây giờ tôi hiểu và biết rằng có một bầu không khí không tốt ở trong gia đình tôi, những sự đầu độc đến ngoài xã hội và tôi lập tức quỳ gối trong phòng khách trói buộc tà linh đang đến phá hoại gia đình tôi, tôi xác nhận sự đắc thắng trong danh Chúa Giêsu và chẳng bao lâu tôi cảm thấy sức mạnh chữa lành của Ngài tràn ra qua gia đình tôi. Rồi tôi nhìn vợ tôi, nàng bắt đầu cười và tôi khởi sự cười, chúng tôi bắt tay nhau và gia đình lại bình an. Từng hồi, từng lúc bạn cần sự chữa lành trong gia đình bạn, và Thiên Chúa hứa rằng bạn sẽ không bị thiệt hại bởi sự đầu độc này, nếu bạn biết nhận chắc sự đắc thắng trong danh Chúa Giêsu Kitô, gia đình bạn có thể được chữa lành. 
 
Cuối cùng: Kinh Thánh nói rằng họ sẽ đặt tay trên kẻ đau và kẻ đau sẽ lành. Khi tôi còn là trẻ con đôi khi tôi đấm nhau với bạn bè và thỉnh thoảng về nhà khóc. Mẹ tôi thường phát vào mông của tôi, cách đích đáng, nhưng rồi luôn luôn tiếp là vỗ về chữa lành của mẹ, là người yêu tôi. Thật cảm thấy tốt đẹp biết bao khi bạn đang bị thất vọng rồi có một người bạn thân đến nắm lấy tay bạn và vỗ vào lưng bạn. Chúa Giêsu đến với bạn và khi Ngài rờ đến bạn thì bạn chắc chắn nhận được sự chữa lành. Chúa Giêsu không có một thân xác thuộc thể nhưng Ngài muốn dùng cánh tay của bạn, miệng lưỡi của bạn, đôi bàn tay của bạn. Khi bạn nhân danh Chúa Giêsu đặt tay trên kẻ đau, thì quyền năng của Chúa Thánh Thần tràn ra qua đôi bàn tay của bạn đến với thân thể bịnh hoạn và sự chữa lành cũng đến. Kinh Thánh dạy rằng khi bạn đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đây là lời của Thiên Chúa. 
 
    Một năm sau khi tôi lập gia đình, tôi đã khám phá ra rằng vợ tôi bị chứng bệnh lao phổi hiểm nghèo. Nàng có thai, bác sĩ khuyên tôi nên để cho nàng sẩy thai, nhưng tôi không tin điều đó. Mỗi ngày tôi đặt tay trên thân thể vợ tôi và tôi cảm thấy quyền năng của Chúa Kitô hằng sống chảy qua nàng khi tôi nhận chắc sự đắc thắng. Sau một vài tháng vợ tôi hoàn toàn được chữa lành. Chẳng bao lâu sau khi đứa con trai đầu lòng của tôi ra đời nó bị chứng ho khủng khiếp và bác sĩ bó tay. Mỗi tối nó đều ho cho đến khi ngất đi và bác sĩ lo âu. Rồi trong danh Chúa Giêsu Kitô tôi đặt tay trên con tôi và tôi cảm thấy quyền năng chữa lành bao phủ nó. Lần này đến lần khác khi tôi đặt tay lên trên nó tôi cảm thấy sự sống của Chúa Kitô tràn qua nó và chẳng bao lâu trước sự ngạc nhiên của bác sĩ nó được chữa lành. 
 
    Sự sống của Thiên Chúa đang ngự trị trong bạn, Chúa Thánh Thần đang ngự trị trong bạn và khi bạn ra đi trong danh Chúa Giêsu, trong tình yêu và đức tin đụng đến Ngài, thì quyền năng của Ngài sẽ tuôn chảy và người ta sẽ được chữa lành. Hãy để quyền năng chữa bệnh tuôn chảy như dòng sông. Đây là một đặc ân khác của một người làm Kitô Hữu. Kinh Thánh nói rằng 5 dấu lạ này sẽ cặp theo bạn nếu bạn tin. Hãy chỗi dậy xác nhận sự chiến thắng. Hãy sử dụng những dấu lạ nầy làm lợi ích cho những người láng giềng của bạn và đem sự giải cứu đến cho những người đang bị áp bức để làm vinh hiển danh Chúa. Hãy đem một hy vọng mới, một ngôn ngữ mới, đến cho những người tuyệt vọng. Hãy phân biệt ma quỷ và đuổi nó ra. Đây là những đặc ân của Kitô Hữu. 
 
Yonggi Cho - trích sách "Sống Thành Công"