Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 2

Gồm những chỉ dẫn về nguyện ngắm và các Bí Tích, để giúp linh hồn lên cùng Chúa.

 CHƯƠNG 05

PHẦN THỨ HAI CỦA VIỆC NGUYỆN NGẮM CÁC ĐIỀU SUY NIỆM

Sau việc của trí tưởng tượng, đến việc của trí hiểu, gọi là suy ngắm. Suy một hay nhiều điều nhằm kích thích tâm tình ta yêu mến Chúa, yêu quý các sự trên trời. Như thế suy ngắm khác học hành khác các cảm nghĩ hay suy tư thông thường : vì các sự suy nghĩ thông thường không nhắm luyện nhân đức hay mến Chúa, nhưng nhắm mục đích khác như để nên thông thái, để viết sách hay tranh luận.

Vậy khi đã đưa trí khôn vào khung khổ vấn đề con muốn suy ngắm (như đã bàn trên : hoặc bởi tượng tưởng nếu vấn đề ấy hữu hình hoặc bởi trình bày ra nếu vấn đề ấy vô hình), con bắt đầu suy nghĩ trên đó (Con hãy xem cách thức ở các bài suy ngắm tôi đã soạn cho con). Khi trí con thấy cảm hứng, ánh sáng và ích lợi đủ về một ý tưởng nào trong số các ý tưởng đó, con hãy dừng lại, đừng nghĩ tiếp, như con ong không bay đi khi nào hoa còn có mật để hút. Nếu con không gặp cảm hứng về điểm gì cả thì sau gắng sức thử vô hiệu, con hãy chuyển sang ý khác. Trong công việc này, con cứ đơn sơ thảnh thơi mà làm, không hấp tấp.

--- o0o ---