Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

 CHƯƠNG 24

PHẢI TẨY TRỪ XU HƯỚNG XẤU

Philôtê, ta còn có đôi xu hướng tự nhiên, dù không gọi là tội nặng hay tội nhẹ, vì không bắt nguồn từ tội nào của ta, nhưng gọi là những khiếm khuyết : còn những hành động do đó mà ra gọi là khuyết điểm và sai lỗi. Ví dụ : Thánh Giê-rô-ni-mô kể rằng : Thánh Paola hay xu hương buồn bã và hối hận. Đến nỗi trước cái chết của chồng con, người hầu như liều mình muốn chết theo vì sầu muộn. Đó là một khiếm khuyết, không là tội, vì không cố tình muốn.

Có những người bẩm tính nhẹ dạ, người khác lại sỗ sàng cộc cằn, kẻ khác cứng cỏi không muốn nghe ai. Có người dễ nóng tính, kẻ lại hay giận dữ, người khác nghiêng về tình ái. Tựu trung hầu như không ai không có một vài khiếm khuyết như vậy. Cho đi khiếm khuyết đó là do bẩm tính tự nhiên, ta vẫn có thể sữa và giảm bớt được bằng cách tập những nhân đức phản nghịch lại, và cũng có thể trừ khử tuyệt nọc. Và tôi xin nói ngay : cần thiết phải bắt tay làm việc ấy. Người ta đã có thể làm cho hạnh đào chát nên ngọt, nhờ đâm gốc cây cho mủ chảy ra. Tại sao ta không thể làm các xu hướng nguy hại thoát ra khỏi ta để nên tốt hơn ? Chẳng có tính tình tự nhiên nào tốt đến nỗi không bị các thói hư làm ra xấu. Cũng chẳng có tính tự nhiên nào chai lì đến nỗi không thể trước là nhờ ơn Chúa, sau là nhờ khéo léo và chuyên cần mà sửa trị được.

Sau đây tôi nêu ra những chỉ dẫn và những việc tập luyện giúp con tẩy trừ hồn con khỏi mọi quyến luyến nguy hiểm, những khiếm khuyết và tất cả mọi vương vấn với tội nhẹ. Như thế, con sẽ luyện lương tâm thêm vững vàng để chống lại mọi tội trọng. Xin Chúa ban ơn cho con thực hành các điều ấy nên !

--- o0o ---