Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

 CHƯƠNG 21

KẾT THÚC VIỆC THANH TẨY ĐẦU TIÊN ẤY

Tuyên ngôn xong, con hãy lưu tâm, hãy mở tai của lòng con, để nghe lời tha tội mà Chúa Cứu Thế của hồn con, ngự trên ngai thương xót sẽ phán từ trời cao trước mặt các thần thánh, đồng thời với lời xá giải của linh mục nhân danh Ngài ban cho con dưới đất. Thành ra, cả đoàn thể các đấng hiển phúc kia vui mừng vì hạnh phúc con, sẽ ca lên bài ca thiêng với niềm hoan lạc khôn tả, và tất cả các đấng sẽ áp hôn bình an và thân tình với lòng con đã được nghĩa lại và thánh hóa lại.

Ôi ! Hỡi Philôtê, đó là một giao kèo lạ lùng ! Qua việc đó, con đã làm giao ước hồng phúc với Chúa chí tôn. Vì khi dâng trót mình cho Ngài. Con đã được chính Ngài và được cả con nữa mà sống đời đời. Còn một việc nữa : con hãy hân hoan tự tay ký bản tuyên ngôn của con. Sau đó, con đến bàn thờ, ở đó Thiên Chúa cũng ký và niêm ấn sự xá giải con và lời hứa ban cho con Thiên Đàng : Nhờ phép Bí Tích, chính Ngài tự làm như con ấn thánh áp trên lòng con đã được đổi mới (Nhã ca 8, 6). Philôtê, như thế hồn con được tẩy sạch mọi tội và mọi vương vấn với tội. Song các quyến luyến ấy dễ tái phát trong hồn vì yếu đuối và dục vọng ta. Nó có thể bị cầm hãm, song không thể chết hẳn bao lâu ta còn sống dưới thế, nên tôi sẽ nêu ra ít lời căn dặn. Nếu con thực hành, chúng sẽ giúp con lánh khỏi tôi trọng và lòng vương vấn nó, hầu không bao giờ nó còn chỗ trong lòng con. Hơn thế các căn dặn ấy còn giúp thanh tẩy hoàn toàn thêm, nên trước khi đề cập, tôi muốn nói đôi lời về sự trong sạch hoàn toàn hơn ấy mà tôi muốn dẫn con tới.

--- o0o ---