Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

 CHƯƠNG 20

BẢN TUYÊN NGÔN CHÂN CHÁNH ĐỂ GHI TẠC SỰ QUYẾT TÂM PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA VÀ KẾT THÚC VIỆC THỐNG HỐI.

Tôi là X… trước mặt Thiên Chúa đời đời và cả triều thần thánh thiên quốc, sau khi suy xét lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa nhân hậu đối với tôi, thụ sinh bất xứng và nhỏ hèn, mà Ngài đã tạo từ hư vô, gìn giữ, nâng đỡ và giải cứu khỏi bao nguy hiểm và ban cho ơn lành. Nhưng hơn hết, khi đã suy về lòng hiền từ và khoan dung vô lượng của Chúa đã chịu đựng tôi khi tôi phạm tội, đã soi sáng cho tôi luôn luôn cách rất khả ái khi giục tôi ăn năn sửa mình và đã chờ đợi tôi lâu dường ấy để tôi thống hối và chừa cải cho đến bây giờ tôi được ngần này tuổi mặc dầu bao bạc bẽo, bất nghĩa và bội tín mà tôi đã dại dột xúc phạm tới Ngài khi trì hoãn việc trở lại và khinh thị ơn thánh của Ngài. Và xét rằng ngày chịu phép rửa tội, tôi được hồng phúc dâng mình cho Thiên Chúa để làm con Ngài, song tôi bội tín với lời tuyên thệ (mà người ta đã nhân danh tôi nói dùm lúc đó) đã bao lần tôi xúc phạm, làm điếm nhục tâm trí tôi cách khốn nạn và đáng ghét bởi chủ tâm dùng nó nghịch cùng Thiên Chúa oai nghi. Và giờ đây, tôi nghĩ lại, và sấp mình trước toà Công lý của Thiên Chúa, tôi nhận mình, tôi cáo và xưng mình đã đích thân can tội phạm thượng nghịch Oai linh Chúa, đã đắc tội về cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu Kitô bởi các tội tôi đã phạm mà vì đó Người đã chịu cực hình thập giá và đã phải chết. Thành ra, tôi đáng phải hư mất và trầm luân đời đời.

Nhưng, hướng mắt về tòa thương xót vô cùng của chính Đấng Thiên Chúa đời đời ấy, và sau khi hết lòng, hết sức gớm ghét các tội lỗi của đời quá khứ, tôi khiêm nhường khẩn cầu ơn thánh, sự tha tội và lòng thương xót, xin xá giải hoàn toàn các tội lỗi tôi vì công nghiệp cuộc thương khó và sự chết của cũng một Chúa và Đấng Cứu chuộc linh hồn tôi. Cậy vào cuộc tử nạn ấy, làm nền tảng hy vọng độc nhất, một lần nữa, tôi tuyên thệ lại lòng trung tín mà tôi đã tuyên hứa với Thiên Chúa nơi giếng Rửa Tội : từ bỏ ma quỷ, thế gian và xác thịt, chê ghét các xúi giục khốn nạn, các phù vân và dục vọng của chúng suốt cả đời hiện tại và cho đến đời đời. Một khi ăn năn trở lại với Thiên Chúa nhân hậu và hay thương, tôi ao ước, dự định và nhất quyết cách dứt khoát sẽ phụng sự và yêu mến Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. Vì ý ấy, tôi tận hiến cho Ngài trí khôn tôi với các năng quan, linh hồn, với các năng lực, trái tim với các tâm tình, thân xác với các ngũ quan. Tôi tuyên bố không bao giờ còn lạm dụng một phần mình nào trong tôi để chống nghịch thánh ý và Oai nghi siêu việt của Người. Tôi tế hiến mình làm của lễ thiêng liêng cho Đấng Chí Tôn hầu từ nay thành tạo vật trung nghĩa, vâng phục và trung thành luôn mãi không hối tiếc và rút lại bao giờ nữa.

Song, than ôi ! nếu bởi kẻ thù xúi giục hay vì yếu đuối của bản tính con người, tôi sẽ còn phạm một điểm nào trong các điều quyết định và tận hiến kia, thì ngay bây giờ, tôi tuyên ngôn và quyết định rằng : nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tôi sẽ chỗi dậy ngay khi tôi vừa nhận thất sự ấy, và ăn năn trở lại cùng Chúa đầy xót thương không chút trì hoãn, chậm trễ. Đó là ý định và dốc quyết không sai chạy và không thu hồi lại. Các điều đó, tôi chấp nhận và chuẩn y không dè sẻn hay miễn chuẩn trước nhan thánh Thiên Chúa và trước sự chứng kiến của Hội Thánh Khải hoàn và Hội Thánh giao tranh, mẹ tôi, đấng nghe lời tuyên ngôn của tôi, qua vị đại diện của Người, và nhận lấy lời tôi trong việc này. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, toàn năng và vô cùng nhân hậu, Cha, Con và Thánh Thần, xin củng cố nơi con quyết định ấy, và nhận lấy việc hiến tế đời con đây như hương thơm ngọt ngào. Chúa đã vui lòng ban cho con ơn soi sáng và ý định để làm, xin cũng hãy cho con sức mạnh và ơn cần để hoàn thành việc ấy. Lạy Chúa, là Thiên Chúa con, Thiên Chúa của lòng con, Thiên Chúa của linh hồn con, của trí khôn con, con nhận biết Chúa, và thờ lạy Chúa bây giờ và mãi muôn đời. Vạn tuế Chúa Giêsu !

--- o0o ---