Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện.


LỜI NGUYỆN DÂNG HIẾN

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, Chúa của con, Đấng Cứu Chuộc và là Thiên Chúa con. Giờ đây, quỳ trước uy linh Chúa, con kính dâng sách này mong làm vinh danh Chúa. Xin hãy gieo vào các câu nói trong sách một đức thiêng mạnh mẽ, để các linh hồn con có ý viết tặng sách này được thụ lãnh ơn soi sáng như lòng ước nguyện, đặc biệt là ơn soi sáng để họ khẩn cầu Chúa cho con được tràn trụa tình Chúa thương xót vô biên. Được như vậy, kiếp sau muôn đời con sẽ không bị lên án và hổ thẹn vì kiếp này đã hướng đường thánh thiện cho người khác. Ngược lại con sẽ mãi mãi cùng họ vang ca khúc khải hoàn, những lời chúc tụng như sau - thốt lên tự đáy lòng, để chứng thực con hằng trung tín giữa mọi biến đổi của cuộc sống tạm bợ này :

Hoan hô Giêsu ! Hoan hô Giêsu !

Vâng, Lạy Chúa, xin hãy sống và quản trị cõi lòng chúng con muôn đời muôn kiếp.

Amen.