Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

 
«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ HAI

( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

Quy luật thứ bốn: Số 332

Đó là chấn song sắt mà ma quỷ theo dõi khi nó muốn lừa dối một linh hồn nhiệt thành … Nó không đề nghị điều xấu để làm. Linh hồn sẽ phản ứng. Nó đề nghị linh hồn làm điều tốt. Nhưng không phải bất cứ việc tốt lành nào. Một việc tốt phù hợp với sở thích của nó. Người ta thích làm việc mà người ta thích làm. Và từ từ, nó làm sai lệch hướng.
 
 
332- … Đặc tính của thần dữ khi nó biến đổi thành “thần ánh sáng”, là trước tiên nó đi vào trong những tình cảm của linh hồn đạo đức và kết thúc bằng cách gợi lên trong linh hồn đó những cái riêng tư của nó. Như thế, nó bắt đầu bởi đề nghị cho linh hồn này những tư tưởng tốt và thánh thiện phù hợp với những cách bố trí đạo đức của nó; nhưng liền sau đó, dần dần, nó cố gắng lôi kéo linh hồn đó vào trong cái bẩy bí mật của nó, và làm cho linh hồn đó ưng thuận ý đồ tội lỗi của nó. 
 
Thí dụ, ma quỷ có việc cần giải quyết với một linh mục nhiệt thành: “Mày mất nhiều thời giờ để suy niệm quá. Các linh hồn đang chờ mầy kìa”. Và như thế nó làm cho ngài sao lãng việc nguyện ngắm. 
 
Hoặc trong lúc nguyện ngắm, với một linh mục thích làm thơ, nó gởi tới những vần thơ tuyệt vời để sáng tác những ca vịnh tốt lành cho Đức Trinh Nữ Maria; với một nhà toán học, nó không gởi tới những vần thơ nhưng là những bài toán lạ lùng, để làm lu mờ nhà bác học Einstein; với một tông đồ, nó gởi tới những chương trình kỳ lạ của các bài nói chuyện để cải hoán đám đông, … 
 
Ma quỷ đã đánh lừa thành công nhiều lần cha sở họ Ars. Làm sao mà bạn có thể làm được nếu bạn muốn đánh lừa cha sở họ Ars? Rất có thể là anh đã gởi tới cho ngài một đối tượng tội lỗi. Bạn có nghĩ rằng cha sở họ Ars có thể cải hoá nó, nhưng ngài lại không phạm tội. Ma quỷ tinh khôn hơn thế nữa. Nó ngắm nhìn thật kỹ càng các nhân đức của ngài, sự căm thù tội lỗi của ngài, lòng yêu thích hãm mình của ngài, lòng yêu mến suy gẫm của ngài. Và đây rồi, nó đã có đủ dự kiện: 
 
-         Hãy đi tới La Trappe mà than khóc tội lỗi của mi đi. Hãy đi làm những cuộc hãm mình thật dài, hãy đi sống đời sống chiêm niệm! … 
 
Và cha sở họ Ars đã bị đánh lừa. Và nó đã lừa được ngài ít nhất là hai lần.