Noi Gương Đức Kitô

NoiGuongDucKito_logo

(từ cuốn "The Imitation of Christ" do Aloysius Croft dịch từ nguyên bản tiếng La Tinh)
Cuốn 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG HỮU ÍCH CHO ĐỜI SỐNG CỦA LINH HỒN

Chương 19: Các Luyện Tập của Một Tu Sĩ Tốt Lành

Đời sống của một tu sĩ tốt lành thì phải đầy dẫy mọi nhân đức để đối với người khác thì dường như họ còn thua kém. Với lý do tốt lành, nội tâm sung mãn thì tốt hơn đầy dẫy ở bên ngoài, vì Đấng thấu suốt bên trong là Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta phải hết sức tôn kính dù chúng ta ở đâu và trong mắt Người chúng ta phải bước đi một cách trong trắng như thiên thần.

Mỗi ngày chúng ta phải canh tân điều quyết tâm và chỗi dậy với sự hăng say như thể đó là ngày đầu tiên trong đời sống tu trì. Chúng ta phải nói: "Lậy Chúa, xin giúp con sống điều quyết tâm và trong sự phục vụ thánh thiện của Chúa. Giờ đây, ngay trong hôm nay, xin giúp con khởi sự một cách tuyệt hảo, vì cho đến bây giờ con chưa đạt được gì cả."

Có tiến bộ hay không là tùy theo ý định; và ai khao khát sự trọn lành thì phải rất chuyên cần. Nếu một người có ý chí mạnh còn sa ngã thường xuyên thì người thiếu quyết tâm hoặc không tha thiết thì sao? Trong sự quyết tâm của chúng ta có nhiều cách để sa ngã; ngay cả một thiếu sót nhỏ trong luyện tập cũng dẫn đến một mất mát gì đó.

Người công chính tùy thuộc vào ơn Chúa hơn là sự khôn ngoan riêng mình khi tuân giữ điều quyết tâm. Trong Người họ phó thác mọi việc, vì quả thật, "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên," và kiểu cách Thiên Chúa khác với con người. Nếu một tập luyện thỉnh thoảng bị bỏ qua vì sự đạo đức hay vì thích sự tập luyện khác, sau này nó có thể tập lại dễ dàng. Nhưng nếu nó bị bỏ quên một cách cẩu thả, vì mệt mỏi hay chểnh mảng, sai lầm ấy thật lớn và sẽ đưa đến thiệt hại. Dù cố gắng đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn dễ sa ngã trong nhiều điều. Tuy nhiên chúng ta phải luôn có một số mục đích nhất định, nhất là đối với những gì cản trở chúng ta nhiều nhất. Đời sống bên trong cũng như bên ngoài phải được để ý kỹ lưỡng và phải có thứ tự, vì cả hai đều quan trọng để nên trọn lành.

Nếu bạn không thể xét mình liên tục, hãy thi hành tối thiểu mỗi ngày một lần, buổi sáng hay buổi tối. Vào buổi sáng đề ra một quyết tâm và buổi tối tự kiểm điểm xem những gì bạn đã nói trong ngày, những gì bạn đã làm và đã nghĩ đến, vì trong những điều đó có lẽ bạn thường làm mất lòng Chúa và người chung quanh.

Hãy trang bị cho mình như một người chống trả sự tấn công của qủy thần. Hãy kềm chế sự thèm khát và rồi bạn sẽ dễ kềm chế xu hướng xác thịt. Đừng bao giờ hoàn toàn không bận rộn, nhưng hãy đọc hay viết hay cầu nguyện hay suy niệm hay làm bất cứ gì đó vì ích lợi chung. Tuy nhiên, sự rèn luyện thân xác phải được thi hành với sự phân định và không được thi hành một cách bữa bãi bởi bất cứ ai.

Những việc đạo đức không phổ thông thì đừng phô bầy nơi công cộng, vì tốt hơn nên thi hành điều riêng tư nơi kín đáo. Hơn nữa, hay cẩn thận đừng thờ ơ với sự cầu nguyện chung vì ưa thích cách sùng kính riêng của mình. Tuy nhiên, sau khi thi hành một cách chu toàn và trung thực với những bó buộc thuộc bổn phận, nếu có giờ rảnh rỗi hãy dùng nó cho các gợi ý đạo đức riêng tư.

Không phải ai ai cũng có cùng một loại sùng kính. Cái thích hợp người này, cái thích hợp người kia. Tương tự như vậy, các luyện tập khác nhau thích hợp cho những thời điểm khác nhau, có cái cho ngày lễ và có cái cho ngày trong tuần. Khi bị cám dỗ, chúng ta cần những loại sùng kính nào đó. Cho những ngày nghỉ ngơi và an bình chúng ta cần các loại khác. Có những loại thích hợp khi buồn sầu, có những loại khi vui vẻ trong Chúa.

Vào những ngày lễ lớn, việc sùng kính phải được canh tân và thành khẩn cầu xin sự cầu bầu của các thánh. Từ ngày lễ này sang ngày lễ khác, chúng ta phải tập trung đến mục đích của chúng ta như thể đang đi từ thế gian đến ngày lễ hội trên thiên đàng.

Sau cùng, trong mùa lễ, chúng ta phải cẩn thận chuẩn bị con người, sống thánh thiện hơn, và tuân giữ quy luật nghiêm nhặt hơn, như thể sắp sửa được lãnh nhận phần thưởng của Thiên Chúa vì sự lao nhọc của chúng ta. Nếu mục đích này bị trì hoãn, hãy tin rằng chúng ta chưa chuẩn bị kỹ lưỡng và chúng ta chưa xứng với vinh dự lớn lao sẽ được tiết lộ cho chúng ta vào đúng lúc. Trong khi đó, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái chết thật tốt đẹp.

Đức Kitô nói, "Phúc cho tôi tớ nào khi chủ đến vẫn còn tỉnh thức. Thật, Thầy bảo thật các con: ông chủ sẽ đặt người ấy cai quản mọi tài sản của ông" (Luca 12:43, 44)