Giáo hoàng Phanxicô - Con người của cầu nguyện

Mười câu nói thể hiện niềm tin của đức giáo hoàng

 1 Người tín hữu Kitô giáo phải là trọng tâm của Giáo hội.

DGHPhanxicoConNguoiCuaCauNguyen“Và giờ đây, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình: của Giám mục và Tín hữu. Cuộc hành trình này của Giáo hội La Mã sẽ tiến bước trong lòng nhân ái trên toàn thể Giáo hội. Một cuộc hành trình của tình huynh đệ, tình yêu, và tin tưởng giữa chúng ta. Hãy luôn cầu nguyện cho nhau. Hãy cầu nguyện cho toàn thể thế giới, xin cho tinh thần huynh đệ lớn mãi.1

2. Cầu nguyện là một khí cụ để phục vụ. Cầu nguyện là hợp nhất “dũng cảm, khiêm nhượng, và thờ phượng.”2

3. Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm của thông điệp Kitô giáo.

“Nếu chúng ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, mọi thứ sẽ thành sai lầm. Chúng ta có thể trở thành một Tổ chức phi chính phủ lo việc từ thiện, chứ không phải là Giáo hội, là Tân nương của Thiên Chúa.”3

4. Phong cách của ngài sẽ vẫn luôn là đơn sơ và dễ gần.

“Đừng quên vị giám mục đang ở rất xa và là người yêu mến anh chị em hết mực này. Hãy cầu nguyện cho tôi.”4

5. Bảo vệ công trình sáng tạo chính là trách nhiệm của chúng ta.

“Tôi muốn xin tất cả những ai đang nắm trong tay trọng trách về kinh tế, chính trị, và đời sống xã hội, cũng như tất cả những người thiện chí: chúng ta hãy là những người bảo vệ công trình sáng tạo, bảo vệ kế hoạch của Thiên Chúa được biểu lộ trong tự nhiên, bảo vệ nhau và bảo vệ môi trường.”5

6. Có thể dùng truyền thông xã hội để gắn bó với các tín hữu.

Bài đăng trên trang Twitter của Giáo hoàng Phanxicô: “Anh chị em thân mến, tôi xin hết lòng cám ơn anh chị em, tôi mong anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Giáo hoàng Phanxicô.”6

7. Giáo hoàng là người phục vụ dân.

“Sức mạnh thật sự là phục vụ.”7

8. Công cuộc Tân Phúc âm hóa có thể tăng cường sự lớn mạnh và hiệu lực của giáo hội.

“Giáo hội phải đi ra để đến với tín hữu.”8

9. Có thể vượt thắng được cuộc khủng hoảng ơn gọi.

“Cái gọi là khủng hoảng về căn tính linh mục là mối đe dọa cho tất cả chúng ta, và là một phần của cuộc khủng hoảng lớn hơn của cả nền văn minh. Nhưng nếu chúng ta biết cách để kìm lại tiến trình khủng hoảng này, chúng ta, dưới danh Thiên Chúa, sẽ đến vùng nước sâu mà cất lưới.”9

10. Chúng ta phải cảnh giác với cảm xúc của mình.

“Đừng quên rằng thù hận, ghen tỵ, và kiêu ngạo sẽ làm ô uế đời sống chúng ta!”10

Các chú thích:

1. Giáo hoàng Phanxicô, “Lời chúc lành Tông đồ ‘Urbi et Orbi,’” 13-03-2013,

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/elezione /index_en.htm.

2. Từ trên trời xuống duới thế: Đối thoại giữa Jorge Bergoglio và Abraham Skorka, (Buenos Aires: Sudamericana, 2011).

3. Giáo hoàng Phanxicô, “Thánh lễ cầu cho Giáo hội, ‘Missa Pro Ecclesia’ với các hồng y tham gia bỏ phiếu, Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô,” 14-03-2013,

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_201303 l4_omelia-cardinali _en.html.

4. “Papa Francisco envio mensaje a miles de argentinos en la Plaza de Mayo,” 19-03-2010, El Comercio,http://elcomercio.pe/actualidad/1552117/noticia-papa-francisco-envio-mensaje -miles-argentinos-plaza-mayo.

5. Giáo hoàng Phanxicô, “Thánh lễ, Trao Pallium và Nhẫn Ngư phủ Mở đầu Cương vị kế vị thánh Phêrô của Giám mục thành Roma, Bài giảng của Giáo hoàng Phanxicô, Quãng trường thánh Phêrô,” 19-03-2013,

http://www.vatican.va/holy_father /francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco

_20130319_omelia-inizio-pontificato_en.html.

6. Giáo hoàng Phanxicô, @Pontifex, https://twitter.com/Pontifex, 17-03-2013.

7. Giáo hoàng Phanxicô, @Pontifex, https://twitter.com/Pontifex, 19-03-19, 2013.

8. Sergio Rubin, “Desafios: reformar la Iglesia y sacar al Vaticano del ojo de la tormenta,” El Clarin, 20-03-2013,

http://www.clarin.com/mundo/Desafios-reformar-Iglesia-Vaticano-tormenta_0_886l 11442.html.

9. “Las cinco frases del Papa Francisco para acercar los sacerdotes a los fieles,” 28-03-2013,

http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/Las-cinco-frases-del-Papa-Francisco-para -acercar-los-sacerdotes-a-los-fieles-20130328-0038.html.

10. Giáo hoàng Phanxicô, “Thánh lễ, Trao Pallium và Nhẫn Ngư phủ Mở đầu Cương vị kế vị thánh Phêrô của Giám mục thành Roma, Bài giảng của Giáo hoàng Phanxicô, Quãng trường thánh Phêrô,” 19-03-2013,

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco _20130319_omelia-inizio-pontificato_en.html.