Thánh Thần

Cầu nguyện trong tiếng lạ (1)

Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này trong một chương khác. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi có thể quả quyết rằng, khi ta cầu nguyện trong tiếng lạ, tâm trí của ta hoàn toàn sẵn sàng để Chúa tự do sử dụng như những máng trong suốt thông ơn chữa lành.

Cầu nguyện bằng tiếng lạ là một khí cụ tuyệt diệu có khả năng thấu suốt đến tận nơi mà loài người và khoa học không thể tới .

Trong một kỳ tĩnh tâm cho các linh mục tại Lyon, bên Pháp, có những linh mục sẵn sàng chờ đón ơn ngôn ngữ, nhưng cũng có những vị chống đối và còn chế nhạo nữa. Trong số đó, dữ dằn nhất là một linh mục thừa sai vẫn giảng dạy tiếng Ả Rập tại một Đại học ở Phi châu. Ngày thứ hai, vị ấy đứng lên trước mặt mọi người và viết lên bảng những dấu hiệu kỳ lạ hết sức. Rồi với giọng cảm động, ngài giải thích cho chúng tôi:

- Trong lúc cầu nguyện bằng tiếng lạ hôm qua, các cha đã nói câu này bằng tiếng Ả Rập : “Thiên Chúa thi thố lòng thương xót”.

Trong mọi dịp cầu nguyện bằng tiếng lạ : « Thiên Chúa đều thi thố lòng thương xót”, bởi vì “chúng ta không biết cầu xin thế nào cho phải, nên Thần Khí đến giúp sự yếu hèn của ta và chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả” (Rm 8,26).

 

Lm Émilien Tardif (Trích trong sách Chúa Giêsu Đang Sống - Jésus a fait de moi un témoin)