Thánh Thần

Biện Phân Thần Khí

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa  đã xức dầu tấn phong tôi,  để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ  được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức”. (Luca 4:18)

BBT trang nhà Khơi-Nguồn.com xin giới thiệu tập sách: Biện Phân Thần Khí của tác giả Terri Escalante, MD

Sách hướng dẫn và linh hướng của Thánh Y Nhã cho đời sống hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ngoài ra,  đây cũng là tài liệu quan trọng cho các thành viên phong trào Linh Thao.