Thánh Thần

Trong kinh Tin kính chúng ta tuyên xưng: „Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.“

Trong Kinh Thánh nơi sách Công vụ các Tông đồ do Thánh Luca viết khoảng năm 80-90 sau Chúa giáng sinh về Đức Chúa Thánh Thần:

„ Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.“ ( Cv 2,2-4).

Như thế Đức Chúa Thánh Thần tuy vô hình, ẩn dấu nơi những dấu chỉ hình tượng, nhưng khi xuất hiện lại mang đến hiệu qủa sức mạnh bí nhiệm to lớn khôn lường vượt ra mọi không gian đo lường được.

Hiệu qủa sức mạnh thần thiêng bí nhiệm đó là gì?

Đức Giáo Hoàng Benedicktô XVI. có suy tư diễn tả khía cạnh này hôm ngày lễ mừng kính Đức Chúa Thần hiện xuống trong buổi đọc kinh Truyền tin ngày 12. tháng Sáu 2011 ở Vatican:

„ Thánh Gregor cả có suy tư: Hôm nay Đức Chúa Thánh Thần bằng tiếng động đã hiện xuống trên các Tông đồ, và đã biến đổi tinh thần nơi bản thể xác thịt trở nên tình yêu của ngài trong tâm hồn họ, đang khi những hình lưỡi ngọn lửa xuất hiện bên ngoài trên đỉnh đầu của họ. Sức nóng hình lưỡi ngọn lửa đã bừng cháy lên trong trái tim tâm hồn họ. Ngọn lửa Đức Chúa Thánh Thần đã thắp sáng mang đến hơi nóng làm cho tình yêu nơi họ bừng phát lên, khi họ lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần dưới hình ngọn lửa.“ (Hom. in Evang. XXX, 1: CCL 141,256).

Tiếng nói của Thiên Chúa đã biến đổi tiếng con người của các Tông đồ thành tiếng nói của thần thánh, để cho họ có khả năng loan báo rao giảng lời Chúa làm mọi người khác nhau hiểu được bằng qua nhiều cách thế, mà Đức Chúa Thánh Thần tác động vào.

Hơi thở của Đức Chúa Thánh Thần làm cho vũ trụ được tràn đầy trọn vẹn, đức tin vào Chúa được thể hiện nhấn mạnh, dẫn đường đến sự chân thật, chuẩn bị dọn ra sự hiệp nhất giữa các dân tộc.

„5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư?8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a,10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây;11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! „ ( Cv 2,5-11) .

Chân Phước Antonio Rosmini có suy tư : „ Ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống người tín hữu Chúa Kitô loan báo rao gỉang nói về Thiên Chúa … lề luật giới răn tình yêu và lề luật được viết bởi Đức Chúa Thánh Thần, không phải là bảng lề luật viết trên đá, nhưng trong trái tim tâm hồn các Tông Đồ. Và các Tông đồ đã cùng chia sẻ điều đó với toàn thể Giáo hội.“ ( Catechismo disposto secondo L ordine delle idee…Nr 737, Turin 1863).

Đức Chúa Thánh Thần „ là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.“ - như trong kinh Tin Kính chúng ta đọc- hiệp nhất với Thiên Chúa Cha, qua Chúa Jesus Con Thiên Chúa và mặc khải trọn vẹn Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng cực thánh.

Đức Chúa Thánh Thần phát xuất từ Thiên Chúa, Người là hơi thở từ nơi môi miệng của Thiên Chúa, và có sực mạnh quyền uy làm cho mọi sự trở nên thánh thiện, xóa bỏ những rào cản chia rẽ, xóa tan những chao đảo hoang mang do tội lỗi gây ra.

Đức Chúa Thánh Thần không có hình hài thân xác cùng không là vật thể vật chất nào, Người trao ban những ân đức thiêng liêng thần thánh. Người gìn giữ sự sống, để cho sự tốt lành được thể hiện phát triển đúng cung cách.

Đức Chúa Thánh Thần chiếu tỏa ánh sáng thiêng liêng thần thánh. Người mang đến cho lời cầu nguyện có tâm tình ý nghĩa, ban sức mạnh cho người được sai đi rao giảng phúc âm tin mừng, nung đốt làm cho bừng cháy lên trong trái tim tâm hồn những người nghe lời rao giảng tin mừng ngọn lửa lòng nhiệt thành phấn khởi., gợi hứng cho nền nghệ thuật Kitô giáo và nền âm nhạc phụng vụ. „ ( Đức Giáo Hoàng Benedicktô XVI.)

Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

nguồn: http://www.vietcatholic.net/News/Home/Article/250811