Các Khóa Khơi Nguồn

image2941khoinguon_logoKhoá III Canh Tân Đặc Sủng Trong Chúa Thánh Linh - Boston

Giáo Xứ Immaculate Conception - Everett

Thứ Sáu 11/07/2014 đến Chúa Nhật 13/07/2014

Đề Tài:   Kính Sợ Chúa

Là Tuyệt Đỉnh Của Khôn Ngoan (Hc 1,18)

Bạn sẽ tìm thấy được: QUYỀN NĂNG TÌNH YÊU của Thiên Chúa trong đời sống

 • Qua việc chữa lành tâm hồn
 • Thể xác được bình an
 • Yêu mến chúa và Giáo hội hơn.

Thành phần Giáo Sĩ:

 1. Rev. Gerald Osterman - Pastor of The Immaculate Conception/Everett.
 2. Lm. JB Đinh Thanh Sơn,  Montreal/Canada - Lm hướng dẫn.
 3. Lm. Peter Võ Tá Đề, SVD/Chicago
 4. Lm. Peter Phạm Huy Hoàng, SDB/Việt Nam
 5. Lm. André Nguyễn Trường Cửu, NY

Địa điểm:

Immaculate Conception Parish Hall
51 Summer Street
Everett, MA. 02149.

Thời gian:

 • Thứ 6 ngày 11/07/2014:         Từ 6:00 pm - 09:30 pm.
 • Thứ 7 ngày 12/07/2014:         Từ 8:30 am - 09:00 pm.
 • Chúa Nhật  ngày 13/07/2014: Từ 8:30 am - 4:00 pm.

Liên lạc:

Xin liên lạc những người sau đây để ghi danh và đưa đón:

Anh Jos. Kim Đỗ
 • (812) 664- 2223
 • email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Maria Liên
 • (617) 447-4942 / (617) 203-0265
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maria Diệp
 • (315) 256-2296
 • email: diepdiepThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Anna Hà:

 • (781) 321-1754
 • email:ngThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chị Agnès Ngọc Ánh
 • (781) 596-8373 / (617) 294-0814
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Lệ phí:

 • $50.00 cho 3 ngày gồm chi phí và các bữa ăn.
 • Có chỗ nghỉ qua đêm miễn phí cho người ở xa.
 • Để tiện việc đưa đón, xin qúy vị đến Phi Trường Boston Logan (BOS) International Airport.
 • Vì Hội Trường có giới hạn, xin qúy vị ghi tên sớm để giữ chỗ.

Thay mặt Ban Tổ Chức,
Agnès Ngọc Ánh.