Tâm Tình Chia Sẻ

Khi quả tim chúng ta là quả tim đá

Bài giảng ngày thứ sáu 22-3-2013

Khi quả tim chúng ta là quả tim đá thì có những lúc chúng ta đã cầm những cục đá thật trong tay để ném Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi người anh em chúng ta, đặc biệt là những người yếu đuối nhất.

Đó là lời của đức giáo hoàng Phanxicô khi ngài bình giải bài đọc trong thánh lễ sáng 22-3- tại Nhà nguyện Thánh Marta. Một thánh lễ đơn sơ, đức giáo hoàng mời các nhân viên làm vườn, làm vệ sinh, các công chức của thành phố Vatican tham dự. Ngài giảng ứng khẩu, đặc biệt đoạn Phúc Âm thánh Gioan nói đến việc người Do Thái muốn ném đá Chúa Giêsu. Hiện diện trong thánh lễ có ba cộng đoàn nữ tu phục vụ ở thành phố Vatican: nữ tu Dòng bác ái Vinh Sơn, trạm xá nhi đồng Thánh Marta; nữ tu Dòng Thánh thể của Chúa Giêsu và Mẹ Maria – Cơ quan Ravasco, Nhà Thánh Biển Đức cho các nữ tu về hưu; và các nữ tu Chân phước Trinh vương của Đền Thánh (Cracovie).


Chúa Giêsu chết vì tôi

Bài giảng ngày thứ bảy 23-03-2013

Sáng thứ bảy 23-03, đức giáo hoàng mời nhân viên các ban ngành ở Vatican đến tham dự thánh lễ với ngài.

Trong bài giảng, ngài mời mọi người tham dự suy niệm ngắn về các bài đọc trong ngày, đặc biệt đoạn Phúc Âm thánh Gioan (11, 45-46) kể chuyện thượng tế Caiphe và các người Pharisêu triệu tập Thượng hội Đồng và lời bình giải của thánh sử : “ Chúa Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Chúa Giêsu chết cho dân Ngài và cho tất cả chúng ta.”

Nhưng câu này không nên hiểu trong nghĩa của toàn thể, nó còn có nghĩa Chúa Giêsu chết cho mỗi người chúng ta. Vì thế mỗi  kitô hữu đều phải nói : “Chúa Giêsu chết vì tôi.”