100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

(GIỜ ĐỀN TẠ CỦA GIA ĐÌNH )

Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn biên soạn 
(Lưu hành nội bộ) 1999

 
[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


LỜI NÓI ĐẦU

 
    (Chỉ cần đọc cho mỗi gia đình một lần đầu hết) 
 
    *  Mỗi gia đình hãy nhận làm một giờ đền tạ mỗi tuần một lần (có thể liên kết với nhau để ngày nào cũng có l gia đình làm đền tạ). 
 
       1. Trên căn bản tự nguyện: Gia đình nào muốn đền tạ Chúa vì các tội riêng mình, gia đình mình và mọi người trên thế giới đã xúc phạm đến Chúa. 
 
       2. Không mời hàng xóm đến dự: Chỉ làm riêng trong gia đình. Song nhớ rằng vẫn liên kết với các gia đình khác cũng làm như mình. 
 
       3. Thời gian: Vào buổi tối, khoảng 30 phút đến 1 giờ. 
 
       4. Chương trình đề nghị: 
          - Mở đầu : Một bài hát ca tụng, thờ lạy Chúa (hoặc kinh Đức Chúa Thánh Thần). 
 
          - Kinh ăn năn tội ; kinh tin, cậy, mến ; hoặc lời nguyện tự phát. 
 
          - Nghe Lời Chúa (xem sau) : 
          *  (Nếu được): Lời nguyện tự phát dựa theo ý bài Kinh Thánh. 
 
          - Kinh đền tạ Trái Tim Chúa. 
 
          - 10 kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ. 
 
          - Hát bế mạc, hoặc kinh Cám ơn, hoặc kinh Lạy Cha. 
 

    * * *

 
    Đền tạ là gì ? Tại sao cần có bài Lời Chúa ? 
 
    Đền tạ do hai chữ Đền bồi và Tạ tội, tức là dâng lên Thiên Chúa việc sám hối ăn năn và đền bồi vì các tội lỗi ta đã xúc phạm đến Người. 
 
    Việc đền tạ phải bao hàm ý định sẽ tránh xa các tội lỗi mất lòng Chúa, và từ nay làm những điều đẹp lòng Người. Do đó cần có các  Bài Lời Chúa sẽ giúp ta biết tội gì Chúa ghét mà tránh, biết điều tốt lành Chúa thích mà làm. Như thế, giờ đền tạ mới đầy đủ ý nghĩa. 
 
    Vì thế, việc đền tạ không thể chỉ đọc kinh suông, và bài Lời Chúa không thể thiếu trong giờ đền tạ ấy được. 
 

    * * *

 
    Bố cục các bài Lời Chúa : 
 
       1. Đại khái gồm : các Điều răn, các bổn phận, các bài về Ơn thánh, Bí tích và các tín điều, vv... Như vậy, là một cách học giáo lý bằng Kinh Thánh trong gia đình (1)
 
       2. Nội dung từng bài Lời Chúa gồm có : 
 
        * Một đoạn Lời Chúa, tích truyện Kinh Thánh. 
        * Vài điều suy niệm. 
        * Tích truyện phụ họa (nếu có). 
        * Áp dụng cụ thể vào đời sống. 
 
    LƯU Ý cho cả cuốn sách : 
    Bài Kinh Thánh hoặc bài suy niệm nào xét quá dài, xin cứ tùy nghi chia làm hai, hay ba. 
 

    ----- o O o -----

 
    (1) Dựa theo : Trésor des prédicateurs, RP.Billet, Cssr, và nhiều sách khác...