Tài Liệu Khác

LỄ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE VÀ RAPHAE

(MEDJUGORJE DAY BY DAY)

 
Hôm nay ngày lễ các Thiên Thần, cùng với các Thiên Thần, Đức Mẹ vui mừng vì có nhiều người hoán cải: 
 
“Các con thân mến! Hãy vui mừng với Mẹ và với các Thiên Thần bởi vì một phần chương trình của Mẹ đã được thực hiện!  Đã có nhiều người được hoán cải,  nhưng cũng có nhiều người không có ý chí, hãy cầu nguyện nhiều. ( 25-03-84) 
 
Trong sách Khải Huyền, có đoạn nói về Tổng Lãnh Thiên Thần Micae: 
 
“Bấy giờ có giao chiến trên trời :Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với Con Mãng Xã.  Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến.  Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.”  (Kh 12, 7-8) 
 
SUY NIỆM:  Trong mấy ngày tới chúng ta sẽ mừng hai ngày lễ của các Thiên Thần.  Bữa nay là lễ của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie và Raphae, và ngày 02 tháng 10 sẽ là ngày của các Thiên Thần Bổn Mạng. 
 
Thiên Chúa đã tạo dựng nên các Thiên Thần, các đấng là những thiên sứ của Thiên Chúa. Mỗi Thiên Thần đều có một chức vị khác nhau.  Chúng ta phải luôn nhớ đến các ngài và cầu nguyện với các ngài.  Chúng ta có Thiên Thần Bổn Mạng là Đấng luôn đi bên cạnh đời chúng ta, lo lắng, dẫn dắt chỉ bảo chúng ta đi trong đường lành.  Khi phạm tội các Thiên Thần cầu nguyện và dẫn dắt chúng ta trở về với Chúa.  Các ngài đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta.  Chúng ta không thể sống mà không có các Đấng ấy. 
 
Nhắc nhở về ngày lễ này, thánh Gregory Cả đã viết:  “ Một số thiên thần được ban tặng cho những danh hiệu thích đáng để chỉ rõ việc phục vụ của các Ngài, và các Ngài có đầy quyền năng để thực hiện những việc làm của họ.  Tổng Lãnh Micae có nghĩa là:  “Người giống như Thiên Chúa,” Gabirie thì:  “Sức mạnh của Thiên Chúa”, và Raphae có nghĩa:  “Phương thuốc của Thiên Chúa”. 
 
KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE: 
 
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ.  Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục.  Amen 
 
KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIE 
 
Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng ngự giữa các Thiên Thần của Ngài, Chúa đã chọn Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie làm sứ thần mang tin cho sự cứu rỗi, xin thương xót chúng con để chúng con được kính nhớ Người luôn trên trần thế, và sau này cho chúng con cũng được hạnh phúc với Người trên Thiên Đàng vì Chúa là Đấng Hằng Sống, hằng trị muôn đời.  Amen 
 
KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAE 
 
Lạy Thiên Chúa, xin sai Tổng Lãnh Thiên Thần Raphae xuống phù giúp chúng con.  Xin Người là đấng chầu trước nhan thánh Chúa, dâng những lời nguyện cầu của chúng con lên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen 
 
KINH CẦU CÙNG CÁC THIÊN THẦN 
 
Lạy các Tổng Lãnh Thiên Thần và  muôn vạn Thiên Thần: Dũng Thần, Quản Thần, Lãnh Thần, Binh Thần, Vệ Thần, Quyền Thần, cùng với triều  thần Seraphim, Cherubim, xin chúc tụng Chúa đến muôn đời.  Amen 
 
Lm. Richard Beyer 
Thuận hà